Feil i NCB-avregning

Opphavere over hele Norden har i juni blitt rammet av en feil i avregningen fra NCB, selskapet i København som administrerer mekaniske rettigheter på vegne av TONO og andre nordiske forvaltningsselskap. TONO arbeider nå med å kontakte de berørte, og sammen med de nordiske TONO-selskapene er vi i tett dialog med NCB for å avdekke hvordan feilen kunne oppstå.

 / 25/06/2021 /

Det er 208 TONO-medlemmer blant de nordiske komponistene, sangtekstforfatterne og musikkforlagene som i juni har blitt berørt av en feil i avregningen fra NCB, selskapet som administrerer mekaniske rettigheter på vegne av TONO, Stim (Sverige), Koda (Danmark), Teosto (Finland) og Stef (Island). Feilen dreier seg om feil i utbetalte avregningsbeløp fra Tyskland fra bruk av mekaniske rettigheter, det vil si innspilt musikk på fysiske formater eller synkronisering av musikk inn i TV- og filmproduksjoner.

I går bekreftet NCB til TONO at avviket hadde oppstått. I natt har vi mottatt en liste over hvilke av TONOs medlemmer som er rammet, og i dag har vi iverksatt et arbeid med å kontakte de som er rammet. Disse vil få veiledning i hvordan feilaktige mottatte beløp skal tilbakeføres.  

TONO og de nordiske selskapene har etablert dialog med NCB for å avdekke hvordan feilen kunne oppstå slik at vi sammen med NCB og de øvrige nordiske forvaltningsselskapene kan etablere tiltak som sikrer at dette ikke skal kunne skje igjen.
 
Har du spørsmål om dette, vennligst ring 22 05 72 80 eller send en e-post til medlem@tono.no.