White chat bubble with email symbol on blue background. Horizontal composition with copy space.

Fjorårets stipendmottakere har fått e-post

Dersom du fikk TONO-stipend i fjor har du nå fått tilsendt en e-post med tittelen «lønnssammenstilling». Dokumentet du har fått åpnes ved å fylle inn ditt postnummer som passord. 

 / 15/03/2023 /

Dersom du var mottaker av TONO-stipendet eller TONOs Unge Talenter-stipend i fjor har du nå fått en e-post fra TONO der du får informasjon om hva TONO har innberettet til skattemyndighetene omkring tildelingen av stipendet.

Dokumentet er passordbeskyttet. Passordet du skal benytte er ditt postnummer.

TONOs stipender er innberetningspliktige, og på samme måte som TONO-avregningene er også stipendene å anse som skattepliktige. TONO kan ikke gi råd om din skattemessige situasjon, så dersom du er usikker, ta kontakt med ditt lokale skattekontor.