Forvaltningsorganisasjoner samlet inn 9,2 milliarder euro

Tross betydelige utfordringer som «transfer of value», klarte verdens kollektive forvaltningsselskaper å øke de samlede inntektene i 2016 med 6 prosent fra året før til 9,2 milliarder euro, eller ca 90 milliarder norske kroner. Dette fremkommer av CISACs «Global collections report 2017», som offentliggjøres i dag.

 / 15/11/2017 /
Tross betydelige utfordringer som «transfer of value», klarte verdens kollektive forvaltningsselskaper å øke de samlede inntektene i 2016 med 6 prosent fra året før til 9,2 milliarder euro, eller ca 90 milliarder norske kroner. Dette fremkommer av CISACs «Global collections report 2017», som offentliggjøres i dag.

CISAC er paraplyorganisasjonen til kunstneres forvaltningsselskaper verden over, en organisasjon TONO har vært medlem av siden 1929. I CISACs «Global Collections Report 2017» er de økonomiske resultatene til medlemsorganisasjoner i 123 territorier sammenstilt og analysert, og viser at selskapene samlet sett klarte å øke sine inntekter fra 2015 til 2016, tross store utfordringer.

– Rapporten viser at systemet med kollektive forvaltning av kunstneres rettigheter er robust, vellykket og egnet for ytterligere vekst. De store tradisjonelle inntektsstrømmene, ledet av kringkasting og konserter, forblir stabile og sterke. Digitale vederlagsinntekter fortsetter å vokse, og i noen markeder har de blitt større enn andre tradisjonelle og viktige inntektsområder. CISAC-selskapene fortsetter å skape vekst i inntektene samtidig som de arbeider hardt med ytterligere effektivisering og innovasjon, sier CISACs direktør, Gadi Oron.

Direktør i CISAC, Gadi Oron, gleder seg over vekst blant de kollektive forvaltningsselskapene, men understreker at selskapene står overfor betydelige utfordringer blant annet knyttet til foreldret lovgivning relatert til bruk av musikk i brukergenererte tjenester. Foto: Eilon Paz

Digitale inntekter tredoblet på fem år
Rapporten viser at de globale vederlagsinntektene økte med 6 prosent til 9,2 milliarder euro (ca. 88 milliarder norske kroner), noe som bekrefter at de kollektive forvaltningsorganisasjonene utgjør en viktig sektor i den globale økonomien. Resultatet betyr at de globale vederlagsinntektene har økt tre år på rad, og nå er 18 prosent høyere enn i 2012. Innenfor musikkområdet øker vederlagsinntektene med 7 prosent til 8 milliarder euro (ca 76 milliarder kroner).

Vederlagsinntektene fra digital bruk av musikk har nesten tredoblet seg siden 2012, og hadde en vekst på 51,4 prosent i 2016. Samlet sett endte de digitale vederlagsinntektene på rett under 1 milliard euro, eller ca 9,5 milliarder norske kroner. Dette utgjør den sterkeste veksten fra et år til et annet i løpet av de siste fem årene. Det er likevel verdt å merke seg at de digitale inntektene samlet sett er langt lavere enn en rekke andre inntektsområder.

Globalt står inntektene fra de digitale tjenestene for en fjerdedel av inntektene fra kringkasting, og utgjør kun 10 prosent av de totale vederlagsinntektene.

USA utpeker seg som det største markedet i verden med 1,76 milliarder euro (ca. 16,8 milliarder kroner) i vederlagsinntekter, med en økning i det digitale markedet på 80 prosent fra året før, særlig drevet av vekst innen streaming.

Vederlagene fra konsert og bakgrunnsmusikk øker globalt og gjenspeiler at særlig livemarkedene stort sett går godt. I Europa har vederlagene fra disse områdene blitt større enn kringkastingsinntektene for første gang. Globalt kommer fortsatt de største inntektene fra radio og TV, selv om resultatene viste en liten nedgang i 2016, noe som gjenspeiler at kringkastere presser prisene på musikk.

Bruk av beskyttet musikk i brukergenererte plattformer som blant annet Facebook, gir ikke avkastning til komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og deres musikkforlag. CISAC ber EU og myndigheter i verden for øvrig om å etablere lovverk som vil sikre at rettighetshaverne får sin rettmessige andel av denne internettøkonomien.

Store utfordringer
På tross av en sterkt økende streamingøkonomi bekrefter rapporten at forvaltningsselskapene går glipp av milliardinntekter fra det digitale området. Foreldet lovgivning bidrar sterkt til å gi brukergenererte innholdsplattformer enorme inntekter fra opplasting og deling av beskyttet musikk og andre kunstuttrykk uten at tjenestene deler av inntektene med de som har skapt og eier innholdet.

Rapporten viser dessuten at det er et enormt uttnyttet inntektspotensiale på flere områder. I det potensielt enorme kinesiske markedet var vederlagsinntektene i 2016 på kun 23 millioner euro (ca 219 millioner kroner). Her betaler også kun 105 av mer enn 2000 radio- og TV-kanaler vederlag. I Afrika viser en undersøkelse blant CISAC-selskaper i 22 land at ikke mer enn 42 prosent av radiostasjonene er lisensiert og betaler dermed heller ikke vederlag til komponster, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikkforlag for deres bruk av musikk.

– Hele verden ser nå til EU, og hvordan de vil løse Transfer of value-problemet, sier Jean Michel Jarre, president i CISAC.

Fire områder som krever særskilte tiltak
CISAC peker nå ut fire hovedområder hvor det er nødvendig med tiltak for å bedre økonomien for kunstnere:

1. Transfer of value
Streaming er en sterkt voksende økonomi, uten at opphaverne i tilstrekkelig og rettferdig grad blir kompensert. Eksisterende lovverk må endres, slik at tjenester blir ansvarliggjort og påkrevd å betale rimelig vederlag til rettighetshaverne i beskyttet musikk.

2. Det må på plass lovgivning som gir rettferdige rettigheter til manusforfattere og filmregissører
I de fleste av verdens land får ikke manusforfattere og regissører betalt når deres verk blir gjenbrukt av kringkastere og onlinetjenester. Det må etableres en rett til vederlag på dette området.

3. Det må etableres en universell videresalgsrett for å gi rettferdige forhold for visuelle kunstnere
Det må etableres en ordning som gjør at billedkunstnere og andre visuelle kunstnere får betalt når deres kunst selges videre.

4. Det er nødvendig med mer rettferdige lisensieringstariffer, særlig i utviklingsland
Kreative og kunstneriske verk bidrar til astronomiske inntekter for kommersielle virksomheter. Likevel, i mange land og særlig i Afrika og Asia, er tariffene svært lave eller ikke-eksisterende.

– Plattformer som YouTube, verdens største streamingtjeneste betaler bare smuler til opphaverne. Vårt aller viktigste krav til verdens myndigheter er å løse «transfer of value»-problemet. Hele verden ser nå til EU, og hvordan de vil løse dette aller viktigste spørsmålet, sier president i CISAC, Jean Michel Jarre.

CISACs president Jean Michel Jarre (t.h.) sier at hele verden nå ser til EU, og hvordan de vil løse Transfer of value-problemet. Bildet er fra et møte i Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen WIPO i 2014. (Foto: Eilon Paz)

CISAC (The International Confereration of Societies of Authors and Composers) er en global paraplyorganisasjon med 239 kollektive forvaltningsselskaper fra 123 land og fem territorier som medlemmer. Disse medlemsorganisasjonene representerer mer enn fire millioner skapere som er aktive innenfor fem ulike store repertoarområder: Audiovisuelt, drama, litteratur, musikk og visuell kunst. Organisasjonens president er den franske komponist og synthpioner Jean Michel Jarre. Organisasjonen har hovedkontor i Paris. Besøk http://www.cisac.org.

For ytterligere informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonsjef i TONO: mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no

Foto øverst: Istockphoto.com