Gi din støtte til musikkskaperne

EU-parlamentet skal nå stemme over den viktigste lovendringen for komponister, låtskrivere og sangtekstforfattere på flere tiår. Gi din støtte til opphaverne ved å skrive under på makeinternetfair.eu.

 / 28/06/2018 /

EU-parlamentet skal nå stemme over den viktigste lovendringen for komponister, låtskrivere og sangtekstforfattere på flere tiår. Gi din støtte til opphaverne ved å skrive under på makeinternetfair.eu.

I løpet av den første uken i juli skal Europaparlamentet stemme over utkastet til nytt opphavsrettsdirektiv. Dette vil ha store konsekvenser for alle som komponerer musikk og skriver sangtekster.

Skriv under på makeinternetfair.eu

Vil gi rettferdig betaling

Utkastet til nytt opphavsrettsdirektiv vil gi rettferdig betaling til de som lager musikk når musikken deres brukes på de store digitale plattformene, eksempelvis YouTube, som i dag betaler svært lite til de som har skrevet musikken.

De rettighetene millioner av musikkskapere verden over har i Europa vil bli styrket hvis det nåværende utkastet til nytt direktiv blir implementert. Direktivet vil også danne presedens for andre land i verden, og således ha betydning for opphavere verden over.

Motarbeides av tech-selskaper og anti-opphavsrettsgrupper

Dessverre er kampen langt i fra over. Tech-selskaper og anti-opphavsrettsgrupper gjør nå alt de kan for å ødelegge for de som lager musikk. De har igangsatt en stor kampanje som basert på feilinformasjon forsøker å svekke opphavernes rettigheter ved å fremstille betaling til opphaverne som sensur og en trussel mot ytringsfriheten.

Vi er i ferd med å nå absolutt siste fase i dette viktige lovgivningsarbeidet, og det er helt avgjørende at musikkskapere og -elskere verden over nå gir sin støtte.

Om du ennå ikke har skrevet under på oppropet for komponistene, låtskriverne og sangtekstforfatterne, så gjør det nå ved å skrive under på Makeinternetfair.eu.

Les mer på: http://authorsocieties.eu/

Foto: istockphoto.com