Globale opphavsrettsinntekter ned 1 milliard euro i 2020

Covid-19 medførte betydelige tap av opphavsrettsinntekter for komponister, forfattere og andre skapere verden over i fjor. En ny rapport viser at de globale opphavsrettsinntektene falt med 9,9 prosent, mer enn 1 milliard euro, på verdensbasis i 2020.

 / 27/10/2021 /

Les rapporten her: https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/cisac-global-collections-report-shows-creators-royalties-down-eu-1-billion

De totale innsamlede vederlagene for skapere av musikk, litteratur, audiovisuell og visuell kunst, drama m.m. beløp seg i 2020 til totalt 9,32 milliarder euro på verdensbasis. Dette fremkommer av «CISAC Global Collections report» for 2020 som offentliggjøres verden over onsdag 27. oktober.

Bak rapporten står CISAC, verdens største nettverk innen den kreative sektoren, med 228 medlemsorganisasjoner fra 120 land. Organisasjonen ledes av organisasjonens president Björn Ulvaeus, kjent fra Abba. I Norge er organisasjonene TONO og BONO medlemmer.

– CISAC-rapporten viser tydelig hvor hardt covid-19 har rammet kunstnernes opphavsrettsinntekter verden over. Etter mange års jevn vekst falt de innsamlede vederlagene i 2020 med 9,9 prosent, mer enn 1 milliard euro. Verden over er det særlig konsertområdet som er sterkt berørt, men også bakgrunnsmusikkområdet, kringkasting og flere andre områder hadde covid-19-relatert nedgang. Veksten i de digitale inntektene var langt unna å kompensere for tapene, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

Inntektene fra opphavsrettigheter i musikk falt 10,7 prosent

Musikkområdet utgjør 88 prosent av CISAC-medlemsmassens totale inntekter. Rapporten viser at opphavsrettighetene innen dette området falt med 10,7 prosent, eller nesten 1 milliard euro, til 8,12 milliarder euro.

Inntektene fra konserter og bakgrunnsmusikkområdet (cafeer, restauranter m.m.) ble hardest rammet med nesten en halvering fra 2019, og endte på 1,5 milliarder euro. Basert på tall fra omtrent en tredel av CISACs medlemmer falt livemusikkområdet med circa 55 prosent.

Samtidig økte inntektene innen det digitale musikkområdet med 16,2 prosent til 2,4 milliarder euro. De digitale inntektene gikk for første gang i rapportens historie forbi konsert- og bakgrunnsområdet og var i 2020 det nest største inntektsområdet for komponister og sangtekstforfattere.

– Verden over har den lokale musikken og dens opphavere blitt mer skadelidende enn det internasjonale, mest typisk det angloamerikanske, repertoaret. Dette skyldes at de ulike, nasjonale konsertmarkedene er så viktige for de lokale opphaverne og tapene på konsertområdet derfor rammer disse hardest. Samtidig har veksten i den digitale økonomien i 2020 styrket de internasjonale musikkstrømmene, med bakgrunn i at det brukes mye internasjonalt og angloamerikanske repertoar i film- og musikkstrømmetjenestene. Dette er stort tankekors, og noe vi også ser her i Norge, sier Martinsen.


Les rapporten her: https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/cisac-global-collections-report-shows-creators-royalties-down-eu-1-billion

TV og radio fortsatt størst

For komponister og sangtekstforfattere gikk opphavsrettsinntektene fra tradisjonell TV- og radiokringkasting og kabel ned med 4,4 prosent gjennom pandemien i 2020. Området utgjør det klart største der TV og radio alene gir 3,2 milliarder euro i opphavsrettsinntekter på verdensbasis.

De største inntektsområdene for komponister og sangtekstforfattere i 2020 (CISAC Collection Report, s 23)

MarkedsområdeInntekter (millioner euro)Endring fra 2019
TV og radio3 252-4,4
Digitalt2 399+16,2%
Konsert og bakgrunn1 489-45,2%
CD og video621-4,8%
Privatkopiering338+46,2%
Synkronisering26-13%

Dette er verdens 10 største markeder for opphavsrettigheter i musikk:

LandInntekter (millioner euro)Endring fra 2019
USA2 209+0,7
Frankrike902-12,8%
Japan842-4,8%
Tyskland736-9,8%
Storbritannia611-18,8%
Italia309-35,1%
Australia242-5,2%
Canada 235-8,3%
Nederland184-7,8%
Sør-Korea173+9,4%

Om TONO:
TONO eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har circa 37 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2020 for kr 712,4 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, 909 65 254, willy.martinsen@tono.no