Globale vederlagsinntekter opp 5,8 % i 2021

De samlede, globale inntektene fra kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter beløp seg til 9,6 milliarder euro i 2021, opp 5,8 prosent fra året før. Inntektene var likevel 5,3 prosent lavere enn før covid-19-pandemien.

 / 02/11/2022 /

Kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter er blant de viktigste inntektskildene for låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og andre kunstnergrupper verden over. CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for 228 kollektive forvaltningsorganisasjoner, har nå offentliggjort sin årlige rapport over medlemsorganisasjonenes inntekter.

Musikkopphavsrettigheter ga inntekter på 8,48 milliarder euro

«Global Collections Report 2021» viser at de globale vederlagsinntektene fra kollektive forvaltningsorganisasjoner innen musikk, det audio-visuelle området, drama, litteratur og billedkunst i 2021 igjen opplevde vekst etter den covid-19-relaterte nedgangen på 10 prosent i 2020.

Veksten i 2021 på 5,8 prosent ga samlede inntekter til kollektive forvaltningsselskaper innenfor alle de ovenfor nevnte kunstområdene på 9,6 milliarder euro. Vekst til tross: Inntektene var like fullt 5,3 prosent lavere enn i 2019.

Ser vi kun på musikkområdet vokste vederlagsinntektene til komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere i 2021 med 7,2 prosent til 8,48 milliarder euro – 5,1 prosent lavere enn i 2019.


– Covid-19-restriksjonene ga en toårig kollaps i vederlagsinntekter fra konserter og offentlige fremføringer til komponistenes og sangtekstforfatternes kollektive forvaltningsorganisasjoner. Her var inntektene i 2021 fortsatt 45,1 prosent lavere enn i 2019. Til gjengjeld økte inntektene fra musikk- og filmstrømmetjenester i 2021 med 27,5 prosent, noe som ga samlede digitale inntekter på 3,06 milliarder euro, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

Rapporten forklarer den sterke veksten i digitale inntekter med sterk organisk vekst hos strømmetjenestene og nye fremforhandlede lisensavtaler mellom tjenestene og de kollektive forvaltningsselskapene. Det digitale området utgjør nå 32,6 prosent av CISAC-organisasjonenes samlede inntekter. Denne andelen har økt med nesten 50 prosent siden 2019.

Potensial for ytterligere digital vekst

Til tross for at veksten innen det digitale området er betydelig, peker rapporten på potensialet for ytterligere vekst og på behovet for å styrke opphavernes posisjon i strømmeøkonomien:

– Prisene for musikkstrømmeabonnementer har stått på stedet hvil i nesten to tiår, til tross for både inflasjon, betydelig større bruk og at tjenestene i dag kan tilby langt bedre produkter i form av betydelig større repertoarer. Det pekes også på at låtskriverne, komponistene og sangtekstforfattere kun får om lag 15 prosent av strømmetjenestenes inntekter, og at CISAC-selskapene verden over må videreføre og styrke arbeidet med datakvalitet for å sikre presise avregninger til fremførte opphavere, sier Martinsen.

Tradisjonell radio- og TV-kringkasting utgjør fortsatt det største inntektsområdet totalt sett for CISACs medlemsorganisasjoner. Dette området utgjør 38 prosent av de samlede inntektene på verdensbasis.

Under er grafiske fremstillinger av noen hovedtall fra Global Collections Report (alle repertoarer – musikk, audiovisuelt, drama, litteratur og billedkunst): 1. Inntekter og årlig vekst, 2. live og bakgrunn og 3. digitale inntekter.


Her er de viktigste funnene i CISACs Global Collections Report 2021:
https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/global-creators-collections-58-2021-still-below-pre-covid-levels

Last ned rapporten her: https://members.cisac.org/CisacPortal/cisacDownloadFileSearch.do?docId=43279&lang=en


Om CISAC

CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) er verdens ledende nettverk av kollektive forvaltningsselskaper. CISAC beskytter rettighetene og representerer interessene til skapere over hele verden. Med 228 medlemsorganisasjoner i 119 land, representerer CISAC over fire millioner skapere av musikk, audiovisuelle produksjoner, drama, litteratur og billedkunst. www.cisac.org

 

Om TONO


TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, musikktekstforfattere og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert og kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 38 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no