Thor-Gjermund-eriksen_foto_Caroline-Roka

Gratulerer med dagen, TONO! Hilsen NRK!

NRKs og TONOs historie går side om side gjennom 85 år. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er stolt over jobben NRK og TONO har gjort for å løfte frem norsk musikk.


– TONOs og NRKs historie; det er to sider av samme sak, det.

Det sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen når han ser tilbake på de to selskapenes 85 år lange felles historie.

– Helt fra NRKs etablering i 1933 og frem til i dag har TONO og NRK hatt et forhold som kan beskrives som en symbiose. Norsk musikk har alltid vært, og er, ekstremt viktig for NRK. Å fremme norsk musikk er en vesentlig del av oppdraget vårt, og en jobb vi er veldig stolte av. Den jobben TONO har gjort gjennom 90 år har gjort det lettere for oss å fremme og styrke norsk musikk, sier Eriksen.

TONOs første og største kunde

NRKs forløper, Oslo Kringkastingsselskap, var TONOs første kunde. Størrelsen på avtalen selskapene i mellom i dag er betydelig, og gjør rikskringkasteren, med hovedkvarter på Marienlyst i Oslo, til TONOs største kunde.

TONOs og NRKs historie løper parallelt på mer enn én måte. Ikke bare handler den om å fremme norsk musikk. Den handler også om å håndtere stadig ny teknologi
og endringer i hvordan publikum konsumerer musikk. I likhet med TONO har NRK måttet være tilpasningsdyktige og omfavne den nye teknologiske virkeligheten for hele tiden å være best.

Det innebærer også å sørge for at rikskringkasteren har noe for enhver smak – og er best på kvalitet.

Smalt og bredt

– Vi måtte jo på et tidspunkt innse at det var frivillig å bruke oss, sier Eriksen, og viser til debatten om bruk av lytterundersøkelser som pågikk i Kringkastingsrådet på slutten av 1940-tallet.

Der uttalte programredaktør Wildhagen: «Det er på mange måter en fordel for kringkastingen at den ikke står i direkte kontakt med sine lyttere, for da står kringkastingen helt fritt til velge sine programmer og ikke legge an på publikumsfrieri.»

Han fikk støtte av nestleder Paul Gjesdahl: «Neste krav blir vel at NRK må ta hensyn til undersøkelsene med den følge at jazz og trekkspill vil fortrenge symfonikonsertene.»

– Mye har endret seg siden den gang. Og for at folk aktivt skal velge oss, må vi hele tiden utføre det oppdraget vi har med en god balanse mellom kjent og kjært, nytt og ukjent, smalt og bredt, forklarer han.

I front for norsk musikk

At NRK gjennom årtier var nærmest synonymt med norsk musikk- og kulturliv er det liten tvil om. Men også etter oppbrytningen av mediemonopolet, har NRK fortsatt å gå foran som norsk musikks fremste fanebærer.

– Jeg tror NRK bidrar til å fremme norsk musikkliv på tre måter. For det første sørger vi for gratis eksponering av norsk musikk ut til det norske publikum. For det andre er vi med og løfter frem ukjent musikk, som senere «breaker» kommersielt. Der har vi veldig kompetente folk, og på denne fronten har P3 vært særlig viktig gjennom snart 30 år. Og for det tredje er vi en viktig finansieringskilde for norsk musikk, sier Eriksen.

Andelen norsk musikk hos rikskringkasteren er fortsatt høy. Etter NRKs definisjon av norsk musikk har NRK P1 en norskandel på 43 prosent, mens P3 kan skilte med nesten 46 prosent. Å opprettholde en høy norskandel er viktig for NRK og for kringkastingssjefen.

– TONO og NRK er historisk sett del av det samme prosjektet: oppbyggingen av en nasjon og en kultur. Norsk musikk danner et fellesskap og gir oss en felles opplevelse. Det er noe av det som holder oss sammen. Det står seg fortsatt, sier han.

Felles verdier – tett samarbeid

Samarbeidet mellom NRK og TONO er tett. Det foregår løpende samarbeid rundt rapportering, og TONO mottar hele tiden detaljert informasjon for å kunne sørge for riktig vederlag til riktig låtskriver og komponist – både her hjemme og ute i verden.

Det innebærer daglig kontakt, jevnlige evalueringsmøter og løpende samarbeid om utvikling av rapporteringsløsninger. Alt for at TONO effektivt kan besørge vederlag fra NRK og ut til omlag 30 000 norske og godt over 2,5 millioner utenlandske opphavere.

Men for Thor Gjermund Eriksen handler det om mer enn «business».

– Vårt samarbeid har et veldig tydelig felles grunnlag, og bygger på en ambisjon vi deler. Nemlig å styrke og løfte norsk kultur og musikk. Vi har et interessefellesskap med TONO. For som allmennkringkaster er vi helt avhengig av god norsk musikk – og omvendt, slår Eriksen fast.

– Gratulerer med dagen, TONO!

Kringkastingssjefen mener 90-åringen TONO er mer vital enn noen gang.

– Den utviklingen vi har, og har hatt, innen norsk musikkliv er en klar indikasjon om at TONO fungerer som TONO skal fungere. Det er mange som har bidratt opp gjennom norsk musikkhistorie, men TONO har hele veien vært en solid infrastruktur og ryggrad for norsk musikkliv.

Thor Gjermund Eriksen avslutter med en hilsen til TONO.

– Jeg vil gratulere 90-åringen TONO med jubileet, og takke for et fantastisk samarbeid gjennom 85 år. Samtidig vil jeg uttrykke min stolthet over at vi sammen
har kunnet løfte norsk musikkliv gjennom alle disse årene. TONO gjør en viktig jobb for norske låtskrivere og komponister ved å organisere og stimulere norsk musikkliv – til det beste for kreativiteten og for publikum.