Halvårskommentar og sommerhilsen

TONO har lagt bak seg et halvår med hektisk aktivitet, hvor vi også kan notere halvårsrekord i utenlandsinntekter. Les adm. dir. Cato Strøms sommerhilsen til medlemmene her.

 / 30/06/2017 /
TONO har lagt bak seg et halvår med hektisk aktivitet, hvor vi også kan notere halvårsrekord i utenlandsinntekter. Les adm. dir. Cato Strøms sommerhilsen til medlemmene her.

Foto: istockphoto

Av erfaring vet vi at sommeren er en svært aktiv tid for TONOs medlemmer. TONOs medlemsservice er naturligvis bemannet gjennom hele sommeren. Spiller dere konserter i sommer, oppfordrer vi dere til å rapportere inn alle fremføringer på Mitt TONO så snart som mulig etter konsertene. Ring oss gjerne på 22 05 72 00 om dere lurer på noe.

Fra 235 mill. til 450 mill. til fordeling på ti år
Halvåret vi legger bak oss har vært svært hektisk og spennende. I mai presenterte vi TONOs regnskap for 2016. Vi glade for at vi har klart å øke vårt resultat til fordeling til rettighetshaverne fra ca. 235 millioner kroner i 2006 til nesten 450 millioner kroner i fjor. De gode resultatene skyldes at det skrives og fremføres mer musikk enn noen gang, samtidig som TONOs ansatte utgjør en slagkraftig organisasjon som skaper resultater for medlemmene.

Resultatene for første halvår i år lover også godt. Både innen bakgrunnsmusikk- og konsertområdet ligger vi godt an i forhold til årsmålene. Vi gleder oss særlig til å se resultatet av sommerens festivaler. På onlineområdet har vi sikret en rekke nye avtaler. Vi er også i krevende forhandlinger med en rekke forbund og organisasjoner. Noen har vært langvarige, og er ennå ikke løst, og dette er arbeid vi fortsetter med utover høsten. Vi kan også nevne at vi i løpet av første halvår har samlet inn nesten 31 millioner kroner fra utlandet, ca. 8 millioner mer enn i samme periode i fjor.

Hektisk aktivitet i administrasjonen, styret og andre utvalg
TONO preges for tiden av omfattende IT-utvikling, hvorav flere prosjekter foregår i samarbeid med søsterselskapene i Finland og Danmark – Teosto og Koda, gjennom det felles eide selskapet Polaris Nordic. Vi arbeider med en digital rapporteringsløsning for musikkbrukerne, samt en ny versjon av «Mitt TONO». Målet er å kunne lansere disse i første halvår 2018. Vi kunngjorde nylig også oppstarten av Polaris Futures Lab, hvor formålet er å utvikle nyskapende, verdensledende løsninger for nordiske rettighetshavere og musikkbrukere.

Vi har gjennomført to ordinære kvartalsavregninger så langt i år, med ca. 147,5 millioner avregnet til rettighetshavere i inn- og utland, samt mer enn 21 millioner avregnet til TONOs medlemmer via NCB.

TONOs styre har hatt fem møter denne våren, og det har også vært hektisk aktivitet i øvrige komiteer og utvalg. På årsmøtet i mai ble det valgt nye styremedlemmer, og den 22. juni konstituerte styret ny styreleder i Ingrid Kindem.

I mai delte vi ut TONO-stipender og Unge Talenter-stipender på totalt nærmere 12 millioner kroner.

Ny åndsverklov
5. april i år fremla regjeringen for Stortinget et forslag til ny åndsverklov, Prop. 104 L (2016-2017). Det ble svært mye støy omkring denne proposisjonen. På rettighetshaversiden mente man at lovforslaget, i motsetning til høringsnotatet som ble sendt ut våren 2016, ikke oppfylte regjeringens opprinnelige løfte om å styrke rettighetshavernes stilling.  TONO og gruppeforeningene har lagt ned et stort arbeid for å snu innholdet i proposisjonen. Vi har presentert vårt syn for sentrale politikere, og har, i samarbeid med den fremste opphavsrettslige ekspertisen, utviklet forslag til nye lovtekster og kommentarer, som er overbragt Stortingets familie- og kulturkomite.

Dette endte med at regjeringen sendte brev til Stortinget og trakk den omstridte bestemmelsen i §71, og Stortinget besluttet selv å utsette den videre behandling av lovforslaget. Det synes for oss som om de interesserte parter står svært langt fra hverandre i denne saken, slik at det skal godt gjøres for Stortinget å komme frem til en løsning dette året.

EUs ”opphavsrettspakke”
TONO er naturligvis også engasjert i EU-kommisjonens arbeid med den europeiske opphavsrettslovgivningen. Den såkalte ”copyright package” med sine ulike elementer, som EU-kommisjonen sendte ut høsten 2016, behandles av Parlamentet, og fra før vet vi at det er en tidkrevende prosess.

Den viktigste kampen er etter vår mening ”The Value Gap” eller ”Transfer of Value” som det også kalles. Også her er frontene steile og aktørene kraftfulle. Vi mener rettighetshaverne har gode argumenter når vi for eksempel ser hvordan Facebook har utviklet seg til å bli en kanal der musikk oppdages og gjøres tilgjengelig.

Har du ennå ikke skrevet under på ”Make Internet Fair”-kampanjen, så gjør gjerne det.

Vi ønsker alle TONOs medlemmer en riktig god sommer!

 

Cato Strøm
adm.dir.
TONO