IMG_6929
 © Fabian Fjeldvik / Vi er live!

Har nettkonserten kommet for å bli?

På få uker har TONO registrert over 650 koronakonserter på nett. Kan kulturnæringens kreative krisetiltak bli et varig musikkmarked når pandemien er passert?

Siden 12. mars har Norges konsertsaler stått tomme. Inngripende smitteverntiltak har hatt dramatiske konsekvenser, men musikken har ikke latt seg stoppe.

– De ulykksalige omstendighetene vi er i har ført til et dramatisk skifte. Direktesendte konserter på internett har tatt fullstendig av, forteller Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO.

– Ingen kan leve på almisser alene, sier Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online Media i TONO. Foto: Caroline Roka

TONO har lisensiert nettstrømming av konserter siden 1996, men det har alltid vært et marginalt marked. Pandemien covid-19 har mildt sagt snudd dette på hodet.

I mars innførte TONO en egen midlertidig korona-tariff, for å sørge for rimelig vederlag til låtskrivere og rettighetshavere når musikken deres fremføres – også på nett.

– Vi har frem til nå innhentet oversikt over mer enn 650 slike arrangementer som er strømmet fra små og store digitale plattformer i Norge i løpet av fire uker. Rapportene håndteres fortløpende av TONO, og per i dag har vi fakturert over 250 konserter og klargjort disse for videre prosess mot avregning.

– Ingen kan leve på almisser alene

Kriser inspirerer til utvikling, og nettkonserter er et skoleeksempel på kreativ problemløsning. Felles for en stor andel av arrangementene er at de har vært gratis. Inntektene har bestått av publikums donasjoner.

– Betalingsviljen overgikk alle forventninger og noen konserter har fått inn store summer. Vi ser imidlertid allerede at det dabber av. Det doneres på langt nær like mye nå, som i mars, forteller Mey.

Hun er opptatt av at det er viktig å ikke undergrave verdien av musikk i denne vanskelige tiden. TONOs koronatariff skal sørge for rimelig vederlag til rettighetshavere, men for at det skal være mulig må det være en bærekraftig økonomi i konsertene.

– Ingen kan leve på almisser alene. Selv om donasjoner har vært et kjærkommet bidrag i en krisetid er det ikke bærekraftig å leve av det i lengden.

Nettopp bærekraft var hovedmotivasjonen for initiativtakerne bak konsertplattformen «Vi er live!». På nettstedet, som ble lansert for et par måneder siden, stammer konsertinntektene fra billettsalg.

Gard Mortensen, daglig leder i Vi er live! er sikker på at nettkonserter har et liv etter korona. Foto: Privat

– Med et kultur-Norge som lå nede for telling var det stort fokus på å skape gratisinnhold til alle som satt hjemme i koronakarantene. Vi hadde tro på at kulturformidling på nett var mulig å gjøre på en levedyktig måte, forteller Gard Mortensen, daglig leder i Vi er live!

Transparens og levedyktighet

Plattformen ble lansert med et brak, og skjærtorsdag, 9. april, åpnet kulturminister Abid Q. Raja den digitale festivalen Et helt annet sted. I løpet av påskehelga arrangerte Vi er live! ti konserter med noen av Norges største artister. Totalt 6400 billetter ble solgt til festivalen.

– Tilbakemeldingene har vært strålende. Både fra artister, publikum og nasjonal og internasjonal media. Konsertene med artister som girl in red, Isah, Aurora og Sigrid ble på en måte produsert som filmatiske dogmeprosjekter som så ut som musikkvideoer. Til disse produksjonene, som vi kaller MADEBY, bruker vi et stort apparat, regissører og filmskapere. MADEBY-konsertene er et nytt og annerledes møte mellom artist og publikum på en ny scene!

På denne måten ble ikke konsertene under Et helt annet sted bare unike og annerledes. For å realisere ideen måtte Vi er live! engasjere et stort antall profesjonelle fra bransjen. Alt finansiert gjennom billettsalg.

– I løpet av festivalen engasjerte vi og lønnet 300 permitterte personer. Vi ønsker å bidra til at bransjen skal ha gode vilkår, selv i en krise – også de som jobber bak artisten, sier Mortensen.

Frida Ånnevik under festivalen Et helt annet sted. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Et liv etter korona

Nettkonsertene eksploderte i kjølvannet av de strenge smitteverntiltakene, avlyste arrangementer og stengte konsertsaler. Det er derfor naturlig å spørre seg hva som vil skje med de digitale scenene når vi igjen kan møtes som levende publikum.

– Artister leter alltid etter nye måter å formidle identiteten sin på. Med digitale konserter, som MADEBY-produksjonene våre, kan vi ta universet deres et steg videre. Slike filmatiske live-opplevelser kan ikke gjenskapes foran et tradisjonelt publikum, forteller Mortensen.

Plattformer som Vi er live! gir artister mulighet til å sende helt nye typer live-opplevelser rett hjem i stua til fansen, i 4K med hifi-lyd. Små og store festivaler kan nå publikum som før ikke var mulig. Geografisk avstand, nedsatt funksjonsevne og arrangementskapasitet gjelder ikke på internett.

– Vi har en scene som alle kan bruke, og hvor det skal finnes innhold for alle. Konserter på nett gir nye muligheter, derfor er vi sikre på at det har et liv også etter korona.

Musikkskapernes andel

Selv om digitale konserter aldri kan erstatte de fysiske, ser det altså ut som krisesituasjonen har skapt et nytt marked for musikkformidling som vil bestå – også i fremtiden.

Da er TONOs oppgave å sørge for at også de som har rettigheter i musikken som fremføres får sin andel av gevinsten.

– Det er viktig for TONO å understreke at det er avgjørende nå at økonomien i disse direktefremføringen ikke bare tilfaller musiker- og artistleddet, men også opphaverleddet. Det er jo også slik at det i mange tilfeller fremføres musikkverk som er skrevet enten helt eller delvis av andre. Det har vi sett eksempler på allerede. Disse har også krav på et rimelig vederlag, sier Inger Elise Mey i TONO.

Alle som arrangerer direktesendte fremføringer av musikk på nett må ha en TONO-avtale. Her kan lese TONO-guiden for direktesending av musikk på nett.

TONOs midlertidige korona-tariff for nettkonserter og andre arrangementer som bruker musikk på nett er 10 prosent av omsetning. Denne tariffen er forlenget til 30. juni.

– Det er nok også et poeng å presisere at det ikke er slik at «en konsert er en konsert». En fysisk konsert vil typisk være basert på billettsalg, hvor man som publikum kjøper en tillatelse til å komme inn i et fysisk rom for å se på en direkte fremføring av musikk. Musikkfremføringen er begrenset til å foregå innenfor fire vegger. Den verdensdistribueres ikke.

Sigrid under festivalen Et helt annet sted. Foto: Fabian Fjeldvik