Foto: Kristian Dugstad / TONO

TONO-guiden for direktesending av musikk på nett

Direktesendte konserter og gudstjenester. Her kan du se hvordan du gjør det riktig, og samtidig bidrar til at de som har skrevet musikken får rettmessig betalt.

Direktesendinger på nett har våren 2020 fått sitt store gjennombrudd i Norge, selv om TONO har lisensiert slik musikkbruk siden 90-tallet.  TONO ønsker å bidra med kunnskap om hvordan man kan gjøre alt rett med tanke på musikkrettigheter, hvordan man skal rapportere musikkbruken til TONO og så videre. Når du har lest spørsmålene og svarene nedenfor håper vi du har fått svar på det du eventuelt måtte lure på.

Hør også TONOs podkast om koronakrisen

Har jeg lov til å sette i gang en ikke-kommersiell direktesending («live stream») på Facebook hvor jeg fremfører min egen musikk?
Ja, som TONO-medlem kan du det. TONO har en avtale med Facebook som gir dem en tillatelse til at TONOs repertoar kan bli fremført direkte her så lenge det er ikke-kommersielt. Du kan fremføre både egen musikk og musikken til andre TONO-medlemmer.

Kan jeg fremføre all musikk jeg ønsker i en direktesending på Facebook/YouTube?
TONO forvalter i praksis verdensrepertoaret på de fleste områder, både på radio, TV, kino, konserter og så videre, men ikke på internasjonale digitale plattformer som Facebook og YouTube. Her har enkelte av TONOs søsterselskaper og enkelte internasjonale musikkforlag valgt å lisensiere sitt repertoar på egenhånd. TONO kan derfor ikke garantere at musikken ikke blir fjernet dersom du legger ut musikk som TONO ikke forvalter for disse digitale plattformene.

Kan jeg sette opp en direktesendt konsert på Facebook og tjene penger på det, for eksempel via Vipps?
Tjener du penger på å fremføre musikk på Facebook, er din opptreden i prinsippet ikke lenger ikke-kommersiell. Du har inntekter fra konsertvirksomhet, og som du typisk også vil måtte skatte av. Du står kanskje ikke på en scene, hvor arrangøren har solgt billetter - din scene er på Internett, men opphavsretten gjelder like fullt. Og så lenge din opptreden gir inntekter vil den heller ikke normalt dekkes av TONOs Facebook-avtale. På samme måte som du selv bestemmer om du vil gjøre hjemmekonserten din tilgjengelig på nett, har opphaverne som har skrevet musikken en lovfestet rett til å ha et ord med i laget. De har en rett til en rimelig andel av de inntektene som skapes selv om inntekten kommer som Vipps-donasjoner. Gjennom forvaltningskontrakten med TONO har opphaverne gitt TONO i oppdrag å håndtere dette i praksis, og pengene man betaler til TONO for å fremføre beskyttet musikk avregnes og betales til de som har skrevet, og eier, sangene. Denne ordningen betyr også at man som TONO-medlem får TONO-utbetalinger når andre fremfører musikk du har skrevet. Derfor er det også viktig at du sender oss en rapport over sangene du har spilt.

Er du TONO-medlem rapporterer du ved å logge inn på Mitt TONO. (Merk rapporten med STRØMMEKONSERT)

Er du musikkbruker (ikke medlem) rapporterer du ved å laste ned og fylle ut dette skjemaet, og sender det til [email protected] (Merk rapporten med STRØMMEKONSERT)

Hva koster det å direktesende en konsert på nett?
TONOs tariff for musikkstrømming, enten den er live eller on demand, er 12% av omsetning, enten inntektene kommer som sponsorat, som billettinntekter, frivillige Vipps-donasjoner eller i andre former. For å inngå avtale som sikrer rettmessig betaling til opphaverne, send en e-post til [email protected]. OBS! Husk også at all musikkfremføring må rapporteres til TONO!

Er du TONO-medlem rapporterer du ved å logge inn på Mitt TONO. (Merk rapporten med STRØMMEKONSERT)
Er du musikkbruker (ikke medlem) rapporterer du ved å laste ned og fylle ut dette skjemaet, og sender det til [email protected] (Merk rapporten med STRØMMEKONSERT)

Ved direktesendt livestream skal det ikke betales synkroniseringsvederlag. Skal konserten derimot være tilgjengelig i ettertid, altså on-demand, skal det innhentes synkroniseringstillatelse. Opptak av koronakonserter kan ligge tilgjengelig i én uke til et NCB-vederlag på 500 kroner (ordningen gjelder foreløpig frem til 31. desember 2020). Skal konserten ligge tilgjengelig utover 7 dager, så må produksjonen klares med NCB på ordinært vis. Opphavere som selv gjør tilgjengelig opptak av sine egne komposisjoner trenger ikke å betale synkroniseringsvederlag. Besøk NCB.dk for mer informasjon og priser.

Jeg fremførte musikk i en direktesending på Facebook/YouTube, men lyden ble fjernet. Hva er årsaken til det?
TONO forvalter i praksis verdensrepertoaret på de aller fleste områder -  radio, TV, kino, konserter og så videre. På internasjonale digitale plattformer som Facebook og YouTube forvalter TONO imidlertid ikke hele verdensrepertoaret. Dersom du opplever at lyden har blitt fjernet av Facebook/YouTube, har du trolig lagt ut musikk som TONO ikke forvalter og/eller som Facebook/YouTube ikke har klarert direkte. TONO ber ikke Facebook eller YouTube om å fjerne musikk som vi forvalter.

Hvorfor fjerner Facebook (eller Youtube) musikken min?
Det kan hende at Facebook ikke selv har klarert rettighetene til musikkverket du benytter, eller at dette musikkverket er lisensiert direkte av forlag eller utenlandske forvaltningsorganisasjoner som har gitt Facebook restriksjoner i hva de tillater, f.eks. at videoer med musikken må tillate reklame, eller at videoer med musikken ikke kan tillate reklame. Det kan også være knyttet til krav om at selve videoproduksjonen klareres separat før den publiseres. Hvis du skal lage en videoproduksjon til offentlig publisering skal du som utgangspunkt klarere lydfesting i videoproduksjonen, ofte omtalt som synkronisering. Ved innhenting av tillatelse til synkronisering får du også avklart hvem som eier rettighetene og hva slags bruk de tillater.

For synkronisering av musikk i audiovisuelle produksjoner,
ta kontakt med NCB.  
http://www.ncb.dk/index.php/using-music/

Må jeg ha en avtale med TONO for å kunne fremføre min egen musikk direkte på min egen internettside?
Så lenge det kun er dine musikkverk, og du har kontrollen på internettsiden din og det ikke skjer noen betaling, trenger du ikke å innhente noen lisens eller betale vederlag til TONO. Det er lov å spille sine egne sanger på sin egen side.

Må jeg som privatperson/musiker ha en avtale med TONO for å kunne direktefremføre musikk skrevet av andre på min egen internettside (ikke Facebook/YouTube)?
Ja. TONOs tariff er 12% av omsetning dersom du har inntekter av konserten, enten inntektene kommer som sponsorat, som billettinntekter, frivillige Vipps-donasjoner eller andre former. Er det ingen inntekter knyttet til konserten, så vil det være minimumsvederlag på 300 kroner for en konsert hvor du spiller andres musikkverk. Husk også å sende inn musikkrapport slik at vi har et grunnlag når pengene skal betales ut til opphaverne.

OBS! Husk også at all musikkfremføring må rapporteres til TONO:

Er du TONO-medlem rapporterer du ved å
logge inn på Mitt TONO. (Merk rapporten med STRØMMEKONSERT
Er du musikkbruker (ikke medlem) rapporterer du ved å laste ned og fylle ut dette skjemaet, og sender det til [email protected] (Merk rapporten med STRØMMEKONSERT

Hva slags avtale skal bedrifter og profesjonelle aktører ha med TONO for å kunne arrangere direktesendte onlinekonserter?
TONOs tariff er 12% av inntektene, eventuelt 12% av budsjett hvis konserten ikke har inntekter. Minimumsvederlag kan også beregnes ut fra konsertens lengde og antall seere. Husk også å sende inn musikkrapport slik at vi har et grunnlag når pengene skal betales ut til opphaverne.

Jeg er medlem og vil rapportere inn hva jeg spilte i min direktesendte nettkonsert, hvor gjør jeg det?
Det gjør du på Mitt TONO. Hvis du er «arrangør» av nettkonserten, kan du følge punktene i spørsmålet under. Hvis du holder en nettkonsert og ikke vet hvem som er arrangøren, er det godt mulig at det er deg.

Jeg er arrangør av en direktesendt nettkonsert, og skal rapportere og betale for dette til opphaverne via TONO. Hva slags opplysninger skal jeg oppgi og hvor skal jeg sende rapporten?
Vi trenger følgende informasjon fra deg:

  • Adresse
  • Foretaksnummer:
  • E-postadresse
  • Inntekter
  • Antall konserter/fremføringer: Dette er antall konserter/dager, ikke antall fremførte sanger
  • Korrekt dato
  • Spillested: Spesifiseres med navn på lokalet, adresse, postnummer og poststed
  • En fullstendig repertoarliste
  • Rapporten (last ned skjema her) merkes med STRØMMEKONSERT og sendes på e-post til [email protected]. TONO vil deretter sende en faktura på bakgrunn av oppgitte opplysninger.

Vi har en gruppe på Facebook der artister og musikere kan fremføre musikk «live» fra stua si. Her kan alle vippse penger til de som opptrer. Er det vi som eier og administrerer gruppen eller hver enkelt musiker/artist som opptrer som har ansvar for å inngå avtale med TONO?

Her må dere se på hvem som mottar pengene. Betalingen til TONO skal være 12% av inntektene, og hvis inntektene kommer på en Vipps-konto, bør den som har Vipps-kontoen ta ansvar for vederlaget. Den enkelte artist/musiker bør ta ansvar for innrapportering av sin låtliste.

Vi er en menighet som ønsker å direktesende gudstjenester og andakter på nett. Må vi foreta oss noe i den sammenheng?

TONO kan tilby menighetene en enkel og fleksibel avtale for direktestrømming av gudstjenester. I tillegg til den allerede innarbeidede tariffen på kr 300 pr gang kan vi tilby to typer halvårsavtaler:

1.        Halvårsavtale for inntil 10 gudstjenester til kr. 2.500.
2.        Halvårsavtale for inntil 26 gudstjenester til kr. 5.000. for direktestrømming av gudstjenester

Avtale kan inngås ved å kontakte TONOs Online Media avdeling på e-post [email protected]

Dersom opptak av gudstjenester skal ligge tilgjengelig etter direktesendingen, skal det innhentes synkroniseringstillatelse fra NCB. Besøk NCB.dk for mer informasjon og priser.

Menigheten må huske å rapportere fremførte musikkverk. Last ned rapporteringsskjemaet ved å klikke her

Gudstjenestene vil deretter avregnes på vanlig vis til rettighetshavere av fremførte verk.

Det er viktig å huske på at det vederlag man betaler TONO ikke er en avgift, men betaling til de som har komponert musikken menighetene benytter i sine gudstjenester, møter og andakter. Dersom menigheten ønsker å arrangere en nettkonsert kreves særskilt avtale for dette.

Har du flere spørsmål om denne tematikken, ta kontakt med vår avdeling Online Media på [email protected]

Dokumentet ble sist oppdatert 10. september 2020.