TONO-guiden for direktesending av musikk på nett

Direktesendte konserter, gudstjenester og treningstimer på nett. Her kan du se hvordan du gjør det riktig, og samtidig bidrar til at de som har skrevet musikken får rettmessig betalt.

 / 30/03/2020 /

Direktesendinger på nett har våren 2020 fått sitt store gjennombrudd i Norge, selv om TONO har lisensiert slik musikkbruk siden 90-tallet.  TONO ønsker å bidra med kunnskap om hvordan man kan gjøre alt rett med tanke på musikkrettigheter, hvordan man skal rapportere musikkbruken til TONO og så videre. Når du har lest spørsmålene og svarene nedenfor håper vi du har fått svar på det du eventuelt måtte lure på.

Har jeg lov til å sette i gang en ikke-kommersiell direktesending («live stream») på Facebook hvor jeg fremfører min egen musikk?
Ja, som TONO-medlem kan du det. TONO har en avtale med Facebook som gir dem en tillatelse til at TONOs repertoar kan bli fremført direkte her så lenge det er ikke-kommersielt. Du kan fremføre både egen musikk og musikken til andre TONO-medlemmer.

Kan jeg fremføre all musikk jeg ønsker i en direktesending på Facebook/YouTube?
TONO forvalter i praksis verdensrepertoaret på de fleste områder, både på radio, TV, kino, konserter og så videre, men ikke på internasjonale digitale plattformer som Facebook og YouTube. Her har enkelte av TONOs søsterselskaper og enkelte internasjonale musikkforlag valgt å lisensiere sitt repertoar på egenhånd. TONO kan derfor ikke garantere at musikken ikke blir fjernet dersom du legger ut musikk som TONO ikke forvalter for disse digitale plattformene.

Kan jeg sette opp en direktesendt konsert på Facebook og tjene penger på det, for eksempel via Vipps?
Tjener du penger på å fremføre musikk på Facebook, er din opptreden i prinsippet ikke lenger ikke-kommersiell. Du har inntekter fra konsertvirksomhet, og som du typisk også vil måtte skatte av. Du står kanskje ikke på en scene, hvor arrangøren har solgt billetter – din scene er på Internett, men opphavsretten gjelder like fullt. Og så lenge din opptreden gir inntekter vil den heller ikke normalt dekkes av TONOs Facebook-avtale. På samme måte som du selv bestemmer om du vil gjøre hjemmekonserten din tilgjengelig på nett, har opphaverne som har skrevet musikken en lovfestet rett til å ha et ord med i laget. De har en rett til en rimelig andel av de inntektene som skapes selv om inntekten kommer som Vipps-donasjoner. Gjennom forvaltningskontrakten med TONO har opphaverne gitt TONO i oppdrag å håndtere dette i praksis, og pengene man betaler til TONO for å fremføre beskyttet musikk avregnes og betales til de som har skrevet, og eier, sangene. Denne ordningen betyr også at man som TONO-medlem får TONO-utbetalinger når andre fremfører musikk du har skrevet. Derfor er det også viktig at du sender oss en rapport over sangene du har spilt.

Hva koster det å direktesende en konsert på nett?
TONOs tariff for musikkstrømming, enten den er live eller on demand, er 12% av brutto inntekter, enten inntektene kommer som sponsorat, som billettinntekter, frivillige Vipps-donasjoner eller i andre former. For å inngå avtale som sikrer rettmessig betaling til opphaverne, send en e-post til online@tono.no. OBS! Husk også at all musikkfremføring må rapporteres til TONO! Er du TONO-medlem rapporterer du ved å logge inn på Mitt TONO. (Merk rapporten med STRØMMEKONSERT)

Er du musikkbruker (ikke medlem) rapporterer du ved å laste ned og fylle ut dette skjemaet, og sender det til nettkonsert@tono.no (Merk rapporten med STRØMMEKONSERT)

Ved direktesendt livestream skal det ikke betales synkroniseringsvederlag. Skal konserten derimot være tilgjengelig i ettertid, altså on-demand, skal det innhentes synkroniseringstillatelse. Opptak av koronakonserter kan ligge tilgjengelig i én uke til et vederlag på 500 kroner. Skal konserten ligge tilgjengelig utover 7 dager, så må produksjonen klares med TONO for dette. Opphavere som selv gjør tilgjengelig opptak av sine egne komposisjoner trenger ikke å betale synkroniseringsvederlag.

Jeg fremførte musikk i en direktesending på Facebook/YouTube, men lyden ble fjernet. Hva er årsaken til det?
TONO forvalter i praksis verdensrepertoaret på de aller fleste områder –  radio, TV, kino, konserter og så videre. På internasjonale digitale plattformer som Facebook og YouTube forvalter TONO imidlertid ikke hele verdensrepertoaret. Dersom du opplever at lyden har blitt fjernet av Facebook/YouTube, har du trolig lagt ut musikk som TONO ikke forvalter og/eller som Facebook/YouTube ikke har klarert direkte. TONO ber ikke Facebook eller YouTube om å fjerne musikk som vi forvalter.

Hvorfor fjerner Facebook (eller Youtube) musikken min?
Det kan hende at Facebook ikke selv har klarert rettighetene til musikkverket du benytter, eller at dette musikkverket er lisensiert direkte av forlag eller utenlandske forvaltningsorganisasjoner som har gitt Facebook restriksjoner i hva de tillater, f.eks. at videoer med musikken må tillate reklame, eller at videoer med musikken ikke kan tillate reklame. Det kan også være knyttet til krav om at selve videoproduksjonen klareres separat før den publiseres. Hvis du skal lage en videoproduksjon til offentlig publisering skal du som utgangspunkt klarere lydfesting i videoproduksjonen, ofte omtalt som synkronisering. Ved innhenting av tillatelse til synkronisering får du også avklart hvem som eier rettighetene og hva slags bruk de tillater.

Må jeg ha en avtale med TONO for å kunne fremføre min egen musikk direkte på min egen internettside?
Så lenge det kun er dine musikkverk, og du har kontrollen på internettsiden din og det ikke skjer noen betaling, trenger du ikke å innhente noen lisens eller betale vederlag til TONO. Det er lov å spille sine egne sanger på sin egen side.

Må jeg som privatperson/musiker ha en avtale med TONO for å kunne direktefremføre musikk skrevet av andre på min egen internettside (ikke Facebook/YouTube)?
Ja. TONOs tariff er 12% av brutto inntekter dersom du har inntekter av konserten, enten inntektene kommer som sponsorat, som billettinntekter, frivillige Vipps-donasjoner eller andre former. Er det ingen inntekter knyttet til konserten, så vil det være minimumsvederlag på 300 kroner for en konsert hvor du spiller andres musikkverk. Husk også å sende inn musikkrapport slik at vi har et grunnlag når pengene skal betales ut til opphaverne. OBS! Husk også at all musikkfremføring må rapporteres til TONO:

Er du TONO-medlem rapporterer du ved å logge inn på Mitt TONO. (Merk rapporten med STRØMMEKONSERT
Er du musikkbruker (ikke medlem) rapporterer du ved å laste ned og fylle ut dette skjemaet, og sender det til nettkonsert@tono.no (Merk rapporten med STRØMMEKONSERT

Hva slags avtale skal bedrifter og profesjonelle aktører ha med TONO for å kunne arrangere direktesendte onlinekonserter?
TONOs tariff er 12% av brutto inntekter, eventuelt 12% av budsjett hvis konserten ikke har inntekter. Minimumsvederlag kan også beregnes ut fra konsertens lengde og antall seere. Husk også å sende inn musikkrapport slik at vi har et grunnlag når pengene skal betales ut til opphaverne.

Jeg er TONO-medlem og vil rapportere inn hva jeg spilte i min direktesendte nettkonsert, hvor gjør jeg det?
Det gjør du på Mitt TONO. Hvis du er «arrangør» av nettkonserten, kan du følge punktene i spørsmålet under. Hvis du holder en nettkonsert og ikke vet hvem som er arrangøren, er det godt mulig at det er deg.

Jeg er arrangør av en direktesendt nettkonsert, og skal rapportere og betale for dette til opphaverne via TONO. Hva slags opplysninger skal jeg oppgi og hvor skal jeg sende rapporten?
Vi trenger følgende informasjon fra deg:

Her må dere se på hvem som mottar pengene. Betalingen til TONO skal være 12% av brutto inntekter, og hvis inntektene kommer på en Vipps-konto, bør den som har Vipps-kontoen ta ansvar for vederlaget. Den enkelte artist/musiker bør ta ansvar for innrapportering av sin låtliste.

Vi er en menighet som ønsker å direktesende gudstjenester og andakter på nett. Må vi foreta oss noe i den sammenheng?
TONO gir med bakgrunn i Covid-19-situasjonen fritak for ordinær lisensiering av gudstjenester og andre religiøse seremonier på nett fra 1. januar 2021 til 1. juni 2021, eller tidligere dersom det igjen blir mulig å arrangere ordinære gudstjenester innen den tid. Fritaket omfatter fremføringsrettighetene i direktesendte nettgudstjenester samt synkroniseringsrettighetene i videoopptakene av gudstjenestene som kan ligge på nett i inntil 7 dager. Dette innebærer at TONO viderefører det fritak NCB ga menighetene frem til og med 31. desember 2020. Menigheter som har inngått halvårsavtaler og betalt  vederlag for 1. halvår 2021 eller betalt for enkeltstående strømmegudstjenester fra og med 1.1 2021 , bes ta kontakt med TONOs Online Media avdeling på e-post online@tono.no for refusjon av betalt vederlag.

Vær oppmerksom på at menigheter skal rapportere til TONO hva som fremføres på alle gudstjenester, selv om de kun arrangeres på nett.