TONOs podkastvert og innholdsprodusent i TONO Kristian Dugstad og Trine Mjølhus Jacobsen fra Møst forteller deg alt du trenger å vite om stipender og søknadsordninger i TONOs podkast Musikkskaperne. (foto: Kristian Dugstad)

Hvor og hvordan søker du penger?

Tilskudd, stipend og støtte! Å søke penger er helt nødvendig for å få de fleste musikkarrierer til å gå rundt. Men hvor finner du ordningene og hvordan skriver du en god søknad?

 / 07/03/2024 /

Musikkskapere og utøvere skal ha betalt for sitt arbeid, og veldig mange vil leve av musikken. Pengene kommer inn gjennom blant annet TONO- og Gramo-utbetalinger, honorarer, masterinntekter og salg av merch. Dessverre er virkeligheten at selv om inntektsstrømmene er mange, er totalen ofte for liten til å få musikkarrieren til å gå rundt.

I Norge har heldigvis mange stipender, tilskudd og støttemidler det går an å søke på. Men hvor finner du ordningene og hvordan skriver du en god søknad?

Begge spørsmålene blir besvart i TONOs podkast Musikkskaperne av daglig leder i Musikkontoret MØST, Trine Mjølhus Jacobsen.

Klikk deg inn her for å finne link til episoden på Apples podkastplattform, Spotify m.m.

Finn den riktige ordningen

Det finnes en lang rekke ulike ordninger for forskjellige deler av musikkens verdikjede. Sett deg inn i hva som finnes, og søk på de som er relevante for deg.

Benytt gjerne Musikkontoret.no sin oversikt over ulike tilskuddsordninger her. Disse kan sorteres på ulike kategorier.

Pass ikke minst, som TONO-medlem, å sjekke ut TONO-stipendet og Unge Talenter! I 2024 er søknadsperioden fra6. mars til 16. april.

Les om TONO-stipendene her

Søk tilskudd på 1-2-3

Når du har funnet en eller flere ordninger du skal søke på, er det første du bør gjøre å åpne søknadsskjemaet.

De fleste ordninger har ferdige felter du skal fylle ut og et begrenset antall tegn du kan benytte. Du kan dermed raskt få en indikasjon på hvor omfattende søknaden skal være.

Det kan allikevel være lurt å skrive søknaden i lokalt dokument på din maskin. Få ting er kjedeligere enn å ha funnet den perfekte formuleringen, bare for å få tidsavbrudd i nettleseren, og måtte starte forfra. Det vil også gjøre det enklere for deg å gjenbruke gode formuleringer i flere søknader.

1. Beskrive deg selv og prosjektet

I de fleste tilfeller skal du begynne med å beskrive deg som kunstner. Fatt deg i korthet og kom til poenget.

Det samme gjelder prosjektbeskrivelsen der du forklarer hva pengene skal brukes til. Vær troverdig  og seriøs, og sannsynliggjør at du har gjennomføringsevnen som trengs for at prosjektet skal realiseres. Sjekk gjerne tidligere tildelinger for å få en indikasjon på hvor mye du bør søke om.

Vær bevisst på rammene for ordningen du søker på. Ikke skriv om turnévirksomhet i en søknad på et tilskudd rettet mot låtskriving og visa versa.

Legg ved relevante og nye vedlegg som musikkfiler og sangtekster som viser hvem du er som kunstner. Legg gjerne også ved en kunstnerisk CV, med oppramsing av for eksempel tidligere utgivelser og turneer.

2. Vis at du skjønner budsjett

I mange tilfeller kreves det budsjett. Vær ryddig og profesjonell.

Vis at du har en realistisk forståelse av ulike kostnader. Bruk etablerte satser for honorarer til musikere, produsenter og lignende. Husk også å føre opp honorar til deg selv.

Vær obs på at summen du har søkt om også skal være med i budsjettet, og det samme gjelder andre tilskudd du har søkt om til samme prosjekt. Ha alltid en post for egenkapital eller oppsparte midler. Denne justerer du slik at inntekts- og utgiftssiden går i null.

3. Husk at du ofte skal rapportere

I de fleste ordninger som krever et budsjett må du også rapportere. Vær ryddig og vis at pengene har gått til det du beskrev i søknaden.

Har det skjedd endringer underveis i prosjektet kan det være greit å snakke med saksbehandleren, men det viktigste er at du viser at du har oppfylt ambisjonene i søknaden og at du har fulgt budsjettet ditt.

Klikk deg inn her for å finne link til episoden på Apples podkastplattform, Spotify m.m.