Info til medlemmer av Norsk Musikkråd

TONOs avtale med Norsk Musikkråd (NMR) utløp ved nyttår. Inntil partene har blitt enige om ny avtale, må hvert enkelt medlem av NMR inngå direkte enkeltavtaler med TONO for konsertfremføringer. TONO og Norsk Musikkråd har vært i forhandlinger gjennom høsten 2017, men har ennå ikke kommet frem til en enighet om ny avtale. Forhandlingene pågår […]

 / 03/01/2018 /
TONOs avtale med Norsk Musikkråd (NMR) utløp ved nyttår. Inntil partene har blitt enige om ny avtale, må hvert enkelt medlem av NMR inngå direkte enkeltavtaler med TONO for konsertfremføringer.

TONO og Norsk Musikkråd har vært i forhandlinger gjennom høsten 2017, men har ennå ikke kommet frem til en enighet om ny avtale. Forhandlingene pågår fortsatt, og vi har håp om en forhandlingsløsning om kort tid.

Ettersom den gamle avtalen mellom TONO og NMR utløp 31. desember 2017 må medlemmer av NMR, frem til partene har blitt enige om en ny avtale, forholde seg til TONO som enkeltkunder. Dette innebærer at man må søke tillatelse til å avholde konsert via TONOs kundeskjema her på våre nettsider. Vi ber samtidig om at man tydelig opplyser hvilken organisasjon man er medlem av, slik at søknaden eventuelt kan innlemmes i, og eventuelt også slettes, ved inngåelse av ny avtale mellom TONO og NMR med virkning fra 1. januar 2018. Dersom forhandlingene ikke fører frem vil søknadene behandles på ordinær måte.

Foto øverst: istock.com