TONO styrker det internasjonale arbeidet:

Inger Elise Mey utnevnt til Director of International Affairs

TONO har en ambisjon om å være en pådriver i utviklingen av internasjonal opphavsrettslovgivning og i det globale samarbeidet innen rettighetsforvaltning. TONO styrker derfor det internasjonale engasjementet gjennom å utnevne Inger Elise Mey til en nyopprettet stilling som Director of International Affairs i TONO.  

 / 29/06/2023 /

Foto øverst: Caroline Roka.

TONO påvirkes av internasjonale juridiske og markedsmessige rammebetingelser. EU-direktiver blir til norske lover, og norsk musikkindustri berøres direkte av utviklingstrekk innen det internasjonale musikkmarkedet. TONOs arbeid er dessuten utpreget internasjonalt gjennom forvaltning av rettigheter og pengestrømmer på tvers av landegrenser.

Nå styrker TONO sitt internasjonale påvirkningsarbeid gjennom etablering av en ny stilling som Director of International Affairs. TONO har utnevnt Inger Elise Mey til denne rollen, og hun forlater dermed sin tidligere stilling som direktør for TONOs medieavdeling. TONO vil rekruttere en ny leder for dette området rett over sommeren.

– TONO ønsker å ta en tydeligere rolle som en pådriver i det internasjonale samarbeidet for opphavsretten og i det globale samarbeidet innen rettighetsforvaltning. Mey er en dyktig opphavsrettsjurist med en erfaring fra sentrale internasjonale verv som strekker seg over flere tiår. Som leder for TONOs forhandlingsarbeid mot kringkastere og internasjonale digitale aktører har hun stått på barrikadene for rettighetshaverne på det digitale området, og har svært verdifull kunnskap som hun tar med seg inn i det internasjonale arbeidet. Jeg er glad for at Inger Elise Mey har sagt seg villig til å gå inn i den nye rollen, og jeg har store forventninger til arbeidet hun vil gjøre både for TONO og for det internasjonale samarbeidet, sier adm.direktør i TONO, Karl Vestli.

– Jeg er glad for at Inger Elise Mey har sagt seg villig til å gå inn i den nye rollen, og jeg har store forventninger til arbeidet hun vil gjøre både for TONO og for det internasjonale samarbeidet, sier adm.direktør i TONO, Karl Vestli (foto: Sverre Chr. Jarild)

Vil ta tydelig rolle i CISAC og GESAC

I sin nye rolle vil Mey ha ansvar for å fremme TONOs engasjement i internasjonale interesseorganisasjoner som CISAC, som er paraplyorganisasjonen for verdens kollektive forvaltningsselskaper, og Gesac, som er de europeiske kollektive forvaltningsselskapenes talerør overfor EU.

– Mey vil aktivt delta i arbeidsgrupper i disse samarbeidsorganisasjonene for å påvirke utviklingen av lover og regler som tar høyde for ny teknologi og endrede medieforhold, til fordel for både opphavere og musikkforlag. Rollen innebærer også kontakt med relevante nasjonale og internasjonale myndighets- og interesseorganisasjoner, samt juridiske og tekniske fagmiljøer, sier Vestli.

Ny teknologi stiller økte krav til internasjonale samarbeid

Inger Elise Mey har arbeidet med opphavsrettslige problemstillinger i møte med ny teknologi siden hun ble ansatt i TONO i 1. januar 1996. Hun lisensierte den første strømmetjenesten allerede på 1990-tallet, forhandlet med Spotify da de kom til Norge i 2008 og med Netflix i 2012 – og de andre musikk- og filmstrømmetjenestene som har kommet inn på det norske markedet.  Mey har vært avdelingsdirektør for TONOs medieavdeling siden 2012, og har i tillegg vært TONOs representant i «Madridgruppen», som er Gesacs juridiske ekspertgruppe i mer enn ti år. Hun har også vært TONOs representant i CISAC sin «Media Technical Committee» i 20 år, og har ledet komiteen siden 2016.

Inger Elise Mey ser frem til å kunne gå enda sterkere inn i det internasjonale arbeidet med opphavsrettslige og markedsmessige problemstillinger i årene fremover:

– Det internasjonale samarbeidet mellom verdens kollektive forvaltningsselskaper har vært en bærebjelke i den globale musikkindustrien gjennom hundre år. Vi vet alle at den teknologiske utviklingen innen musikkområdet har gått lynraskt siden 1990-tallet. Det er avgjørende at de kollektive forvaltningsselskapene er tett på den digitale utviklingen, samarbeider om kloke løsninger og arbeider opp mot EU og andre lovgivere verden over for å sørge for at rettighetshaverne i musikkverk får sin rimelige andel av inntektene til strømmeselskaper, AI-selskaper, kringkasterere med mer. Jeg ser med stor glede frem til å gå enda sterkere inn i det internasjonale arbeidet i årene fremover, sier Mey.

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2022 for 864,6 millioner kroner.

 

For mer informasjon:

Karl Vestli, adm.direktør i TONO, mob 932 56 020, karl.vestli (a) tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no