Jørgen Karlstrøm er ny styreleder i TONO

TONOs årsmøte ble avholdt på Sentralen i Oslo onsdag 24. juni. I tråd med TONOs vedtekter ble det her valgt inn fire representanter og fire vararepresentanter for to år til TONOs styre. Det ble videre valgt ny styreleder og nestleder samt fire representanter og fire vararepresentanter til TONOs stipendkomite. TONOs nye styre TONOs vedtekter slår […]

 / 24/06/2020 /

TONOs årsmøte ble avholdt på Sentralen i Oslo onsdag 24. juni. I tråd med TONOs vedtekter ble det her valgt inn fire representanter og fire vararepresentanter for to år til TONOs styre. Det ble videre valgt ny styreleder og nestleder samt fire representanter og fire vararepresentanter til TONOs stipendkomite.

TONOs nye styre

TONOs vedtekter slår fast at medlemmer og varamedlemmer i TONOs styre tjenestegjør i to år. For å sikre kontinuiteten i styrearbeidet overlapper valgperiodene hverandre slik at det hvert år velges fire styremedlemmer. TONOs årsmøte ga sitt samtykke til den innstilling TONOs valgkomite hadde fremmet. Dermed ser TONOs nye styre ut som følger (representantene i bold var på valg):

 RepresentantVararepresentant
NOPATove BøygardJon-Willy Rydningen (1. vara)
 Ole Henrik Antonsen (ny)Kate Havnevik (2. vara) (ny)
NKFStine SørlieKnut Olaf Sunde (1. vara)
 Jørgen Karlstrøm (gjenvalg)Gunhild Seim (2. vara)
MFUnni BorettiThomas Wettergren (1. vara) (ny)
 Kai Robøle (gjenvalg)Tonje Hovde (2. vara)
Uavh.Stian Westerhus (gjenvalg)Halvard Rundberg (gjenvalg)
 Ine Kristine HoemNatali Garner Abrahamsen
Ansattes repr.Ida OtterstadLina Marie Langøien (1. vara)
Håvard Offer-OhlssenIngrid Elise Østgård (2. vara)
Jonas RistingHerman Foss (3. vara)
Øystein Haugland (4. vara)
Hege Dreyer Harstad (5. vara)

Det var også valg på ny styreleder og nestleder. Her ble henholdsvis Jørgen Karlstrøm fra Norsk Komponistforening og Kai Robøle fra Musikkforleggerne valgt. Ingrid Kindem ble samtidig takket av som styreleder ettersom hun nå går ut av både TONOs og NOPAs styrer. Hun har sittet i TONOs styre siden 2014.

Ny stipendkomite

I tråd med TONOs vedtekter ble også TONOs stipendkomite valgt av årsmøtet. Også her ble valgkomiteens innstilling tatt til følge. Komiteen består nå av de følgende, der representantene i bold var på valg:

 RepresentantVara
NOPAMorten LorentzenTore Thomassen
 Tove Kragset (ny)Hanna Paulsberg (ny)
NKFJon Øivind NæssRune Rebne
 Anne Hytta (ny)Hilde Marie Olsen (ny)
MFStine Osmo Lieng (ny) (1 år) Anthony Smith
UavhengigeOle Børud (gjenvalg)André Roligheten (gjenvalg)
 Kaja GunnufsenSanskriti Shresta

Videre ble TONOs årsregnskap for 2019 godkjent av årsmøtet og det ble fastsatt godtgjørelse for styre og øvrige tillitsvalgte i TONO, samt revisors honorar.

Les TONOs årsrapport for 2019 ved å klikke på bildet under