Julehilsen fra adm.direktør Cato Strøm

TONOs administrerende direktør Cato Strøm oppsummerer i sin julehilsen hvordan 2020 har vært for TONO. Det kan grovt sett oppsummeres i tre stikkord: Covid-19, digital transformasjon og mange nye og gode avtaler.

 / 18/12/2020 /
Foto: Caroline Roka

Vi er i ferd med å legge bak oss et svært vanskelig år for musikknæringen, og for mange av TONOs medlemmer. TONO gikk ut av 2019 vel vitende om at TONOs inntekter hadde nådd nok et rekordhøyt nivå, med rekordlave kostnader. Alt tydet på at 2020 kom til å bli enda bedre. Men i mars stengte som kjent, Norge ned. TONOs medarbeidere jobbet på hjemmekontor fra 11. mars. Det gjør de fortsatt.  

Omtrent samtidig dukket det med ett også opp en ny måte å fremføre og bruke musikk på. For selv om TONO har hatt en tariff og en avtalemodell for livestrømmede konserter i mange år, var dette en lite benyttet tariff. Det forandret seg over natten, eller rettere sagt: I løpet av en helg.

Flere avdelinger i TONO jobbet nærmest døgnet rundt denne helgen og de påfølgende ukene for å ta imot alle henvendelser fra brukere og medlemmer som var usikre på hvordan de skulle forholde seg til TONO og rettighetstematikk.  Vi fant ganske raskt ut at dette var noe annet enn hva vår eksisterende tariff tok høyde for.

Jeg er stolt over at TONO raskt etablerte en tariff og en avtaleform som la til rette for fremføringer i nettbaserte konserter og gudstjenester, og som flere TONO-selskaper rundt omkring i verden ble inspirerte av og kopierte.

Jeg må også si meg imponert over våre medlemmers kreativitet og standhaftighet i denne fasen, og gjennom året. For mange av oss ble koronakonsertene en påminning om at når det virkelig røyner på, da er det musikken, musikkskaperne og musikerne vi søker til. Da vi alle satt isolerte hjemme inviterte våre medlemmer til nettkonserter, og skapte et fellesskap og en varme vi alle trengte sårt akkurat da.

Kompensasjons- og stimuleringsordninger

Regjeringen kom raskt på banen med tiltak for å støtte kulturlivet. Vi ble overrasket da vi og våre medlemmer var utelatt, først fra kompensasjonsordningen og deretter stimuleringsordningen, fordi medlemmenes tap først for alvor blir synlige året etter, det vil si i 2021.

Vi estimerer omsetningstap på flere titalls millioner i 2020, og ca 43 millioner kroner hva gjelder direkte TONOs medlemmer. Vi har sagt tydelig fra til både Storting, regjering, departementet og Kulturrådet gjennom hele høsten.

Vi er glade over at vår kulturminister lytter, noe han adresserte direkte i sin tale 20. november. Vi er i dialog med departementet. Der jobber det dyktige folk, som etter min oppfatning forstår TONO og og den noe kompliserte opphaverøkonomien. Vi håper og tror på gode løsninger på våre medlemmers tap av TONO-vederlag.

Jeg kan uansett love våre medlemmer at dere kan være trygge på at TONOs administrasjon og TONOs styre arbeider hardt for å fremme rettighetshavernes interesser i denne saken. Det gjør også våre gruppeforeninger Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne.

Nye, gode avtaler – og store IT-prosjekter

TONO har gjennom 2020 forhandlet frem en lang rekke avtaler som er viktige både økonomisk og prinsipielt. Vi inngikk nye avtaler med Disney+, Facebook, Youtube og Spotify. Vi har ikke lykkes i å bli enige med Oslo-filharmonien om en avtale ennå, vi har dessverre ganske ulikt syn på hva det er riktig å betale for musikk. Vi håper å bli enige snart.

Og selv om konsertmarkedet har vært katastrofalt i år har det gått bra for TONO på andre områder, ikke minst har vi sett at strømmetjenester innen musikk og film har hatt økt bruk under koronakrisen.

Jeg ønsker også å nevne at vi fra nyttår vil begynne å lisensiere synkronisering av musikk i mindre audio-visuelle produksjoner. Vi tar over dette fra NCB. Beslutningen handler helt enkelt om at synkronisering av musikk i YouTube-produksjoner og liknende mindre produksjoner kan håndteres minst like effektivt hos oss som hos NCB. NCB vil fortsatt ta de større produksjonene. Mer informasjon om dette kommer.

Jeg vil også nevne at TONO gjennom 2020 har arbeidet med tunge og omfattende IT-prosjekter. Grunnlaget ligger i en strategi om digital transformasjon. I sommer lanserte vi i det stille nye Mitt TONO-sider for medlemmene. Vi arbeider dessuten med nye digitale rapporteringsløsninger, også for kundene. Vi arbeider også med å videreutvikle Mitt TONO slik at det skal bli en enda bedre tjeneste for medlemmene.

Vi har også lagt merke til at medlemmene våre har benyttet koronakrisen til å skrive ny musikk.

Sammenliknet med 2019 har det vært innrapportert flere nye verk til TONO i hver eneste måned i 2020 sammenliknet med i fjor – unntatt i januar og februar. Totalt fra januar til november registrerte TONOs medlemmer 32 989 nye verk mot 27 766 i samme periode i fjor.

Jeg ønsker både medlemmer og kunder av TONO en riktig god jul.

Med vennlig hilsen

Cato Strøm.
Adm.direktør
TONO