Karl Vestli er ny adm. direktør i TONO

Karl Vestli (53) er ansatt som ny administrerende direktør i TONO, og tiltrer stillingen 1. oktober.

 / 10/08/2022 /


– Jeg ser frem til å jobbe med det oppdraget jeg har fått fra TONOs styre, som er å videreutvikle selskapet sammen med styret, de ansatte og medlemmene. Jeg ser også frem til å jobbe i en bransje i rivende utvikling, og til å se hvordan TONO kan utnytte alle de muligheter digitalisering og teknologi gir. TONO er et etablert merkenavn i Norge, og har lenge hatt sterk og stabil vekst. Slikt kommer ikke av seg selv, men skyldes en kompetent organisasjon og lederskap. Det er det beste utgangspunktet for videre utvikling og endring en ny administrerende direktør kan ha, sier Vestli.

 

Omfattende erfaring fra mediebransjen

Vestli kommer til TONO fra Direktoratet for e-helse, der han han har vært divisjonsdirektør for strategi og i en periode også fungerte som administrerende direktør. Han har i tillegg omfattende bakgrunn fra mediebransjen, som konserndirektør for brukerinntekter i Schibsted Norge, lesermarkedsdirektør i Aftenposten, og opplagsdirektør i Dagens Næringsliv. Vestli har også en fortid som konsulent i Accenture, der han arbeidet med digitale utviklingsprosjekter og prosjektprogram innen strategi, salg og markedsføring.

TONOs styreleder Jørgen Karlstrøm er sikker på at Karl Vestli er den riktige personen til å lede TONO videre inn årene fremover:

– Vestli har ledet en rekke utviklingsprosesser knyttet til digital omstilling, forretningsutvikling, og system- og produktutvikling. Han beskrives som en utviklingsorientert og samlende leder med stor gjennomføringsevne, og som kan vise til konkrete, gode resultater. Han har imponert TONOs styre underveis i ansettelsesprosessen. Vi er samstemte i at Karl er den rette mannen til å videreutvikle TONO for å møte de krav som møter oss nå og fremover, sier Karlstrøm.

Karl Vestli er ny adm.dir i TONO fra 1. oktober, og tar dermed over etter Cato Strøm (t.v.) som pensjonerer seg etter 33 år i stillingen. – TONOs styre er samstemte i at Karl er den rette mannen til å videreutvikle TONO for å møte de krav som møter oss nå og fremover, sier TONOs styreleder, Jørgen Karlstrøm (t.h.).

Adm.direktør pensjonerer seg etter 33 år i stillingen

Cato Strøm begynte som juridisk rådgiver i TONO i januar 1983, og overtok som administrerende direktør i 1989. I hans første år som administrerende direktør omsatte TONO for 68,1 millioner kroner. I 2021 var dette økt til 843,9 millioner kroner. Strøm kommer til å være tilknyttet TONO i en periode også etter 1. oktober. Gjennom Strøms tid som administrerende direktør i TONO har han vært ansvarlig for totale inntekter på ca 11 milliarder kroner, der 2021-resultatet var TONOs høyeste noensinne. 

Det har vært et privilegium og en glede, sammen med fantastiske kolleger, å se TONO vokse til å bli et av de mest inntektsbringende og kostnadseffektive kollektive forvaltningsselskapene i verden. Et ettertraktet repertoar, god lovgivning og gode strategiske organisatoriske valg gjør at vi som selskap er der vi er i dag. Karl Vestli kommer inn i TONO i en spennende tid, der selskapet står i en stadig sterkere konkurransesituasjon og møter sterke krav fra medlemmer og kunder. TONO har også tatt skrittet ut i verden gjennom at vi direktelisensierer vårt repertoar på det digitale området i en lang rekke land. Jeg er trygg på at TONO under Vestlis ledelse vil fortsette den gode trenden, og bidra til ytterligere gevinst for både norske og utenlandske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag som får viktige inntekter for bruken av sin musikk fra TONO, sier Strøm.

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, musikktekstforfattere og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert og kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 38 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

For mer informasjon:

Jørgen Karlstrøm, styreleder i TONO, jorgen@komponist.no, mob. 957 25 736
Karl Vestli, ny adm.direktør i TONO fra 1. oktober, kvestli@gmail.com, mob. 932 56 020
Cato Strøm, adm.direktør i TONO til 1. oktober, cato.strom@tono.no, mob. 922 16 319
Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør i TONO, willy.martinsen@tono.no; mob. 909 65 254