Abonner på TONOs podkast

I TONOs podkast Lage Musikk får du et unikt innblikk arbeidet til noen av Norges fremste musikkskapere.

Status for Covid-19-kompensasjonen til TONOs medlemmer

Regjeringen kunngjorde 3. februar at den ville bevilge inntil 40 millioner kroner i kompensasjon for opphavere og musikeres tap av vederlagsinntekter gjennom TONO og Gramo. TONO er nå i prosess med Kulturdepartementet om hvordan denne kompensasjonen i praksis skal gjøres.

113,6 millioner kroner i TONO-vederlag

Det norske samvirket av opphavere og musikkforlag, TONO, avregner i dag totalt 113,6 millioner kroner til opphavere og musikkforlag i inn- og utland. Avregningen er den første av TONOs fire årlige, kvartalsvise avregninger, og av totalbeløpet går 48,2 millioner kroner til TONOs medlemmer.

Nå kan du søke om TONO-stipend 2021

I 2021 skal TONO dele ut stipender for over 16 millioner kroner. Søknadsskjemaet er nå åpnet, og søknadsfristen er tirsdag 13. april. Her kan du lese om kriteriene og hvordan du søker.

Tekniske problemer med «Mitt TONO»

Vi har dessverre hatt noen tekniske problemer med medlemstjenesten Mitt TONO i helgen. Vi arbeider med å løse problemene, og beklager det bryderi dette måtte medføre.