Kopinorfordeling 2021

Nå fordeler Musikkforleggerne Kopinorvederlaget 2021. Norske musikkforlag kan søke om vederlag innen torsdag 24. juni klokken 23:59.

TONO avregner 170,4 millioner kroner

TONO, det norske samvirket av opphavere og musikkforlag, avregner i dag 48,6 millioner kroner til mer enn 7800 av sine medlemmer – komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag. Totalt, medregnet pengene TONO betaler til utenlandske rettighetshavere, avregner TONO 170,4 millioner kroner i årets andre av fire avregninger.

Musikk på film og TV blir enklere å rapportere

En ny standard for «Music Cue Sheets» tas nå i bruk i TV- og filmbransjen over hele verden. Dermed kan produksjonsselskaper, kringkastere, musikkforleggere, «TONO-selskaper» og så videre effektivisere arbeidet med dokumentasjonen av musikk som benyttes i filmer og TV-programmer.

En inngangsdør til en norsk steinkirke.

Covid-19-fritaket for nettgudstjenester forlenges ut juli

TONO forlenger covid-19-fritaket for digitale gudstjenester frem til 1. august. Frem til da kan dermed menigheter fortsette å direktesende gudstjenester på nett uten å betale TONO-vederlag til komponistene og sangtekstforfatterne.

TONOs årsmøte 8. juni: To saker utsatt

TONOs årsmøte 2021 ble avholdt 8. juni , men problemer med registrering av fullmakter gjorde at avstemningen i to saker måtte utsettes til et ekstraordinært årsmøte over sommeren.

CISACs årsrapport for 2021 er offentliggjort

CISAC har i dag offentliggjort sin årsrapport for 2021. Rapporten gir innblikk i det verdensomspennenende arbeidet for å styrke kunstneres stilling i et år sterkt preget av covid-19-pandemien. CISAC, den globale