VIDEO: EDVARD-pris til Mira Thiruchelvam

Fredag 27. november overrasket TONO komponist og tekstforfatter i bergensbandet 9 grader nord, Mira Thiruchelvam, med EDVARD-prisen 2020 i kategorien «Utfordrer». Hun mottar prisen for musikken på 9 grader nord-albumet Jaffna.

Søk om støtte fra Norsk Kulturfond

Mens kulturdepartementet arbeider med å finne løsninger på tapet av TONO-vederlag bør du som er TONO-medlem vurdere å søke på ordningene under Norsk Kulturfond. Tre av ordningene har søknadsfrist 2. desember.

– TONOs medlemmer legger grunnlaget for konsertøkonomien

– Vi jobber med å vurdere hvordan vi også kan ivareta rettighetshavere i TONO, sier kulturminister Abid Q. Raja i sitt svar på Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) sitt skriftlige spørsmål. TONO inviterer til samarbeid for å finne gode løsninger på norske rettighetshaveres tap av TONO-inntekter.

Kulturministeren: Vi jobber med tapet av TONO-inntekter

– Slik som stimuleringsordningen er innrettet vil TONO-vederlaget som kommer til utbetaling til rettighetshaverne i 2021 bli vesentlig redusert. Det vil jeg allerede nå varsle at vi er innstilt på å gjøre noe med, sa kulturminister Abid Q. Raja på en pressekonferanse i dag. – Oppløftende signaler fra kulturministeren, sier TONOs adm. direktør Cato Strøm og styreleder Jørgen Karlstrøm.

Stemmer seg inn på julebudskapet

Låtskriver og artist Rebekka Bakken gir oss syv nye julesanger på albumet Winter Nights. – Det er mye man kan skrive om og mange toner som lyder når man stemmer seg inn på julebudskapet, juletiden som holder himmel eller helvete.

Følg GESACs årsmøte på nett

TONO og våre søsterselskaper har en egen lobbyorganisasjon som kjemper for opphavernes rettigheter og situasjon inn mot politikerne i EU. Onsdag 18. november kan du følge årsmøtet direkte på nett!

TONO ber om krisehjelp til norske opphavere og musikkforlag

TONOs medlemmer danner grunnlaget for hele konsertøkonomien, men holdes utenfor både kompensasjons- og stimuleringsordningene til Kulturdepartementet. TONO ber nå om videre dialog med departementet og Kulturrådet for å finne en løsning på norske opphaveres og musikkforlags tap av TONO-inntekter.

Musikkforleggernes støtteordninger

Musikkforleggerne åpner for stipendsøknader, og lanserer ny støtteordning. «Kreative tiltak» skiller seg fra stipendordningen ved at andre enn musikkforlag kan søke midlene.