Søk Music Norway-tilskudd

Flere av Music Norways tilskuddsordninger har frist i dag, 1. juni. Den nye ordningen Kickstart 21 har frist 15. juni.

Den amerikanske drømmen

Du kan høre musikken hans i en rekke internasjonale serier og filmer. Alexander Kristian Andresen har skapt seg et liv og en karriere i USA, men veien fra Sandefjord til LA har bydd på krumspring. Hvordan lykkes man i the land of the free?

konsert med Oslo Ess

Her er TONOs årsrapport for 2020

Opphavsrettsinntekter er blant de største inntektsområdene i norsk musikknæring. TONO offentliggjør i dag sin års- og åpenhetsrapport for 2020, og gir med det innblikk i musikkskapernes økonomiske situasjon i et år som for TONOs del var preget av både betydelige covid-19-relaterte tap og sterke utenlands- og onlineinntekter.

782 TONO-medlemmer får stipend

Årets stipendpott på i alt 16,2 millioner kroner er nå fordelt på 590 TONO-stipender og 192 Unge Talenter. Stipendmottakerne får pengene på konto fredag denne uken.

TONO stengt på inneklemt fredag

I forbindelse med Kristi Himmelfartsdag er TONO stengt torsdag 13. og fredag 14. mai. Vanlig åpningstid gjenopptas fra tirsdag 18. mai kl 08:30.

Nå skal gudstjenester TONO-rapporteres digitalt

Menigheter i Den norske Kirke, frikirker og andre tros- og livssynssamfunn kan fremføre musikk i seremonier uten TONO-tillatelse. De må likevel rapportere til TONO hva som fremføres, slik at TONO

TONO omsatte for 712,4 millioner kroner i 2020

Vekst i inntektene fra utlandet og online til tross: Covid-19 rammet opphavere og musikkforlag hardt, og ga TONO betydelige inntektsfall på de fleste områder i 2020. Omsetningen endte på 712,4 millioner, ned 7,61 prosent fra 2019.

Har du fått TONO-faktura?

Tusenvis av bedrifter som bruker musikk mottar nå faktura fra TONO. Pengene blir kjærkomne inntekter for de som lager musikken du er glad i.