Kopinor-midler til norske musikkforlag

Organisasjonen Musikkforleggerne fordeler Kopinor-midler øremerket norske musikkforlag. Frist for å søke om støtte er 11. juni.

 / 04/06/2020 /

Musikkforleggerne, som er en av tre gruppeforeninger i TONO, er medlemmer i organisasjonen Kopinor. Som en del av dette har foreningen ansvaret for å fordele Kopinor-vederlag fra kopiering av norske musikkverk. Midlene er øremerket norske musikkforlag. Det er ikke krav om medlemskap i Musikkforleggerne for å kunne søke.

Det er ingen grunn til å gjenta det som er godt forklar på nettsidene til Musikkforleggerne. Vi oppfordrer deg derfor til å klikke deg inn dit. Der finner du all relevant informasjon og de nødvendige skjemaer. Fristen for å søke er forresten 11. juni kl 12.