Kopinorvederlag til norske musikkforlag

Musikkforleggerne fordeler Kopinorvederlag for kopiering av trykte norske musikkverk. Det er vedtatt av årets utbetaling vil basere seg på fjorårets prosentfordeling. Nye musikkforlag som ikke har vært med på ordningen tidligere og de forlag som eventuelt har hatt en stor økning i grunnlaget for fordeling i 2017 bør passe på å lese dette.

 / 28/06/2018 /
Musikkforleggerne fordeler Kopinorvederlag for kopiering av trykte norske musikkverk.  Det er vedtatt av årets utbetaling vil basere seg på fjorårets prosentfordeling. Nye musikkforlag som ikke har vært med på ordningen tidligere og de forlag som eventuelt har hatt en stor økning i grunnlaget for fordeling i 2017 bør passe på å lese dette.

Foreningen Musikkforleggerne, som også har plasser i TONOs styre og utvalg, er medlem i Kopinor, og har ansvaret for forvaltning og fordeling av Kopinorvederlaget som skal tilfalle norske musikkforlag.

Fjorårets modell videreføres

Musikkforleggernes styre nedsatte i 2017 et utvalg for å evaluere ordningen og for å eventuelt foreslå ny fordelingsmodell. Det ble ikke enighet om ny modell innen årets utdeling, noe som resulterte i at årsmøtet vedtok at fjorårets utbetaling skal danne grunnlag for utbetalingen også i 2018. Dette betyr at fjorårets prosent av totalvederlaget brukes på årets vederlagssum, som er på 7 014 197 kroner. Dette blir utbetalt i disse dager. Vederlag på under 500 kroner blir utbetalt når samlede vederlag er på over 500 kroner.

Nye musikkforlag kan søke

Nedenfor er tidligere modell beskrevet, slik at nye musikkforlag som ikke er med i ordningen per i dag kan sende inn grunnlag for å være med. Dersom det er forlag som har hatt en stor økning i deres grunnlag for fordeling i 2017 sammenliknet 2016, som var grunnlaget for fjorårets utbetaling, gi beskjed til Musikkforleggerne, og så vil dette bli behandlet som et krav som vil bli utbetalt fra reserverte midler. Det samme gjelder for nye forlag.

Frist for å sende inn informasjon om dette samt skjemaer fra nye musikkforlag er 1.september.


Beskrivelse av modellen

«Vi er avhengig av fullmakter og rapporter for å kunne fordele vederlag, og dersom dette ikke sendes inn vil vi ikke kunne fordele vederlag til deres forlag. 

Vederlag fra kopiering er hovedsakelig kollektive vederlag. Det finnes kun statistisk materiale som gir opprinnelsesland for utgivelse og opphaver – men ikke hvilket verk som er kopiert. 

 Hvem kan motta vederlag?
Norskregistrerte musikkforlag som er hjemmehørende i Norge. Mottakere av vederlag deles opp i to grupper ( Utgiverforlag og Rettighetsforlag):

Utgiverforlag (Forlag som utgir noter)
Vederlag avregnes på grunnlag av innrapportert informasjon om noteutgivelser: 

  1. A)  Eldre utgivelser. 
  2. B)  Nye utgivelser siste kalenderår. 

Skjemaer finnes her

 Rettighetsforlag
Vederlag avregnes på grunnlag av innrapportert informasjon om verk utgitt på noter, samt på grunnlag av Norsk Hovedavregning i TONO: Her må det leveres følgende skjemaer:

  1. A)  Tredjemannslisensieringsskjema
  2. B)  Fullmakt TONO

Skjemaer finnes her Korps- og kirkeområdet
For vederlaget fra korps gjøres det en fordeling basert på selvangivelse for verk, og totalt antall utgivelser mens fra kirkeområdet gjøres det en fordeling basert på en prosentuell andel av verksmasse. Dette kan rapporteres inn pr. mail til: cathrine@musikkforleggerne.no

 Medlemskap i Musikkforleggerne er ingen betingelse for å kunne søke.
For spørsmål, kontakt Musikkforleggerne på Tlf: 95 13 48 00. E-post: cathrine@musikkforleggerne.no

Kopivederlag til norske musikkforlag
Musikkforleggerne har hvert år ansvaret for å fordele vederlag for kopiering av trykte norske musikkverk fra Kopinor, , til norske musikkforlag. I år utbetales vederlaget basert på fjorårets prosentfordeling. Dersom du er et nytt musikkforlag og ikke har vært med i ordningen tidligere, eller har hatt en stor økning i grunnlaget for fordeling i 2017, gå inn her for mer info om hva du skal gjøre:»