Kvartalsavregning med rekordbeløp fra utlandet

Når TONO i dag avregner 143,5 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland går 26,5 millioner til TONO-medlemmer som har fått sin musikk fremført i utlandet. Det er rekordhøyt i en ordinær kvartalsavregning.

 / 29/09/2017 /
Når TONO i dag avregner 143,5 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland går 26,5 millioner til TONO-medlemmer som har fått sin musikk fremført i utlandet. Det er rekordhøyt i en ordinær kvartalsavregning.

– Vi gleder oss over at TONOs medlemmer gjør det så godt i utlandet, og vi i TONO jobber hardt for å sørge for at det kommer vederlag tilbake til våre medlemmer for bruken. Det er veldig hyggelig å kunne avregne så mye som 26,5 millioner kroner i utenlandsavregningen til TONOs medlemmer denne uken, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm. De landene TONO har innhentet de største vederlagene fra denne gangen er Sverige, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland og USA.

Totalt 86,8 millioner til TONOs medlemmer
Av det totale avregningsbeløpet på 143,5 millioner går 86,8 millioner kroner til TONO-medlemmer og 53,4 millioner kroner til rettighetshavere tilhørende TONOs søsterselskaper i andre land. 3,3 millioner kroner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter. Det største avregningsområdet er konserter. For konsertfremføringer i 2016 avregner TONO nå totalt 71,6 millioner, og av dette går 50,9 millioner til medlemmer av TONO.

Områdene TONO avregner for i årets tredje ordinære kvartalsavregning er:

NCB-avregning
I tillegg til TONO-avregningen, utbetales det også NCB-vederlag for bruk av musikken til TONOs medlemmer på Spotify for perioden februar til mai 2017 samt iTunes for tredje kvartal 2016. Totalt beløper dette seg til kr 7,7 millioner.

Rundt 6500 TONO-medlemmer har i dag mottatt e-post om at de har fått avregning. Medlemmer kan logge seg på Mitt TONO, og se saldo og alle bevegelser på sin konto der. Har du spørsmål om din avregning? Vennligst ring medlemsservice på 22 05 72 80 eller send en e-post til medlem@tono.no.

For mediehenvendelser:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no

Foto øverst: istockphoto