Adm.dir har ordet

Med blikket fremover

En rekordstor brutto omsetning på nesten en milliard kroner reflekterer at det ble skapt ny, god musikk, konstaterer administrerende direktør Karl Vestli i TONOs åpenhetsrapport.

 / 29/05/2024 /

Vi oppsummerer 2023 og konstaterer at TONOs tall for året er svært gode. En rekordstor brutto omsetning på nesten en milliard kroner reflekterer at det ble skapt ny, god musikk, at det var stor aktivitet på landets konsertscener, at flere betaler for musikk- og filmstrømming, og at musikk skaper verdi for de som bruker den i sine radio- og TV-sendinger, butikker, restauranter, filmer og produksjoner.

Les TONOs åpenhetsrapport

TONOs mer enn 41 000 medlemmer og de millioner av musikkskapere vi representerer fra hele verden kan stole på at vi tar godt vare på de rettighetene de har betrodd oss med. Vi gjør vårt ytterste for å lisensiere bruken på rimelig vis, og å utbetale riktige vederlag tilbake til de rette rettighetshavere.

Men, det er ikke nok.

Inntektene til våre medlemmer burde vært større. Det er fortsatt slik at strømmeøkonomien ikke gir nok tilbake til komponister, tekstforfattere og forlag. Det skyldes både fordelingsmekanismen mellom innspilling og komponist, men også hvordan strømmetjenestenes fordelingsnøkler bidrar til at inntektene vannes ut i et hav av musikk som lastes opp på plattformene. I 2023 ble det daglig lastet opp godt over 100 000 nye låter. I tillegg til dette er modellene for lisensiering til de nye raskt voksende sosiale mediene, som i liten grad tar hensyn til opphavsrett i sine forretningsmodeller, umodne. På konsertområdet er det fortsatt områder der vederlaget til komponistene, sangtekstforfatterne, låtskriverne og musikkforlagene ikke er rimelig sammenlignet med inntektene rettighetene skaper for arrangørene. En annen voksende utfordring er at beskyttet musikk benyttes til å trene modeller for kunstig intelligens uten at det gis tillatelse eller betales for bruken.

Det er store utfordringer foran oss, og TONO ruster seg for fremtiden.

I løpet av 2023 har vi tatt store steg for å forbedre og forberede oss. Vårt interne transformasjonsprogram Mjølnir skal gi alle, både medlemmer, kunder og ansatte, bedre verktøy og data. Vi digitaliserer og automatiserer flere arbeidsprosesser slik at vi blir mer effektive og får bedre innsikt. Vi utvikler vår organisasjon gjennom forbedring av arbeidsprosesser, ny kompetanse, og ressurser kommer inn i TONO med annen erfaringsbakgrunn. Som følge av viktige interne endringer ble TONO i 2023 sertifisert av «Great place to work» som et godt sted å jobbe.

De kommende årene vil lovverket knyttet til opphavsrett i vår industri utfordres og endres. Digitalisering og teknologi er den store driveren for dette, og TONO vil fortsatt ta en aktiv rolle både nasjonalt og internasjonalt for å bidra til at musikkrettigheter fortsatt har det økonomiske og kulturelle vernet det fortjener, samtidig som de teknologiske mulighetene kan utnyttes.

Forventningene til TONO skal være store.

Endringene utfordrer også TONOs organisasjon og selve modellen for kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter. På to viktige områder må vi i TONO fortsatt sørge for at vi er har tillit og relevans for medlemmene og kunder. Det første er åpenhet og kommunikasjon. Åpenhetsrapporten som vi publiserer i forbindelse med presentasjon av resultatene for 2023 er et eksempel på at vi ønsker at alle skal ha innsyn og innsikt i vesentlige sider ved TONOs aktivitet. Vår løpende kommunikasjon med medlemmer og kunder i løpet av året, både i åpne kanaler og i møter, skal bidra til å spre gjensidig innsikt og forståelse for de verdiene vi forvalter.

Det andre området er hvordan vi og vårt produkt møter både medlemmer og kunder. Det siste året har vi lagt en ny strategi som skal ta oss inn i fremtiden. TONO skal gi verdi for de som skaper og bruker musikk. Det skal vi gjøre gjennom å være enkle og effektive å samhandle med, og vi skal bidra med innsikt og kvalitet som styrker både medlemmer og kunder.

Vi tror at økt synlighet og tilgjengelighet vil bidra til dette. Når TONO flytter inn i nye lokaler i Kongens gate i Oslo sentrum i løpet av det neste året ønsker vi å invitere inn til et hus som inspirerer og utvikler oss alle!

Karl Vestli
Adm.dir.

Les TONOs åpenhetsrapport