Nå kan du søke om TONO-stipend

TONO skal i 2020 dele ut stipender for nesten 15 millioner kroner. Søknadsskjemaet er nå åpnet, og du har frem til 15. april på deg til å søke. Her kan du lese om kriteriene og hvordan du søker.

 / 11/03/2020 /

TONOs to stipendordninger, TONO-stipendet og Unge Talenter skal bidra til å stimulere til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk. Det er i år satt av 14,9 millioner kroner til stipender. Deler av midlene til stipendet Unge Talenter er bevilget av gruppeforeningen NOPA. Du kan søke på stipendet på medlemstjenesten Mitt TONO.

– TONOs vedtekter fastslår at det er en av TONOs oppgaver å arbeide for nyskaping av musikk. Vårt arbeid med å lisensiere og tilgjengeliggjøre beskyttet musikk, innkreving av betaling for bruken og avregning til rettighetshavere bidrar jo konkret til det, men også stipendordningene utgjør en viktig del av dette oppdraget. Vi vet at det hvert år skapes og fremføres mye musikk som er muliggjort som en direkte følge av TONO-stipendet, sier underdirektør i TONO, Svein Korshamn, som bistår stipendkomiteen i sitt arbeid.

Kriterier og frist

For å kunne søke TONO-stipendet må du per 15. april ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år.

For «Unge Talenter»-stipendet gjelder ikke kravet om tre års medlemskap. Du kan altså søke selv om du nettopp har blitt TONO-medlem. Du må dog være i alderen 17 til 23 år.

Et medlem kan kun søke på ett av de to stipendene. Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.

Søknadsfristen er 15. april, men vi oppfordrer deg til å søke så tidlig i perioden som mulig. Vi spør om det rett og slett fordi da blir det en mer overkommelig arbeidsoppgave for de av våre ansatte som jobber med dette.

Vær oppmerksom på at søknader som kommer inn etter fristen ikke vil bli vurdert. Du kan kun søke på ett av stipendene, men du finner link til begge via innloggingstjenesten mitt Mitt TONO. Har du glemt brukernavn og/eller passord til tjenesten, vennligst kontakt Medlemservice på telefon 22 05 72 80 eller e-post medlem@tono.no.