istockphoto.com

Nå kan du søke om TONO-stipend

Søknadsperioden for årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er fra 28. februar til 4. april. Her kan du lese om kriteriene og hvordan du søker.

 / 05/03/2018 /
Søknadsperioden for årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er fra 28. februar til 4. april. Her kan du lese om kriteriene og hvordan du søker.

TONOs to stipendordninger, TONO-stipendet og Unge Talenter, er virkemidler som skal gi konkret stimulering til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk. Det er i år satt av 11,7 millioner kroner til TONO-stipendet. Norsk komponistforening og NOPA har også i år bevilget midler til Unge Talenter. Du kan søke på stipendet på medlemstjenesten Mitt TONO.

– TONOs vedtekter fastslår at TONO har som oppgave å arbeide for nyskaping av musikkverk. TONOs arbeid med innkreving og utbetaling av vederlag bidrar helt konkret til det, men stipendordningene er også en viktig del av dette oppdraget. Vi ser år etter år at stipendet fører helt konkret til at nye verk kan skrives og prosjekter realiseres. Vi håper mange vil benytte seg av muligheten til å søke stipend i år, sier underdirektør i TONO, Svein Korshamn.

Pass på kriteriene og fristen
For å kunne søke TONO-stipendet må du per 4. april ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år. Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.

Vær oppmerksom på at søknader som kommer inn etter fristen ikke vil bli vurdert. Du kan kun søke på ett av stipendene, men du finner link til begge via innloggingstjenesten MITT TONO. Har du glemt brukernavn og/eller passord til tjenesten, vennligst kontakt medlemsservice på 22 05 72 80 eller MEDLEM@TONO.NO.

Foto: istock.com/Georgijevic