TONO støtter opprop

TONO stiller seg bak oppropene #Nårmusikkenstilner og #visyngerut, der kvinner i ulike deler av norsk musikkliv har skrevet under på oppropene for å få slutt på seksuell trakassering, overgrep og vold.

 / 24/11/2017 /

TONO stiller seg bak oppropene #Nårmusikkenstilner og #visyngerut, der kvinner i ulike deler av norsk musikkliv har skrevet under på oppropene for å få slutt på seksuell trakassering, overgrep og vold.

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet omkring trakassering og seksuelle krenkelser i underholdningsindustrien både internasjonalt og i Norge. Mer enn tusen kvinner fra ulike deler av den norske musikkbransjen har nå skrevet under på oppropene #Nårmusikkenstilner og #visyngerut. Oppropene krever  nulltoleranse for seksuelle overgrep, trakassering og vold. Mange har også delt ubehagelige og vonde opplevelser.

TONO stiller seg helhjertet bak kampanjene. Vi må alle kunne kreve og forvente at vår bransje skal ha et ufravikelig grunnprinsipp om at vi alle skal møte hverandre med grunnleggende respekt og profesjonalitet i ett og alt. TONO berømmer tiltakene #nårmusikkenstilner og #visyngerut, og vi håper, tror og forventer at kampanjene vil bidra til å styrke profesjonaliteten og kulturen i norsk musikkliv.

Styreleder i TONO, Ingrid Kindem og adm.dir i TONO, Cato Strøm


Les oppropet #nårmusikkenstilner her

Les oppropet #visyngerut her