Nesten 3 av 10 nye TONO-medlemmer i 2021 var kvinner

28 prosent, eller nesten 3 av 10, nye TONO-medlemmer i 2021 var kvinner, basert på personnummer. – Kvinner er underrepresentert blant komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere, men vi ser en positiv trend blant de nye medlemmene, sier medlemssjef i TONO, Jan Espen Storo.

 / 06/09/2022 /

Kvinnenandelen blant nye TONO-medlemmer har en stigende trend. De siste femten årene årene har den økt fra noe over 22 prosent til rett under 28 prosent i 2021.

– TONO har de siste årene fått rundt 1500 til 1600 nye medlemmer i året. Ser vi på personnumrene deres ser vi at kvinneandelen de siste årene stort sett har ligget på rundt 25 prosent. I 2021 var den på 28 prosent, opp fra 24 prosent året før. Så langt i år har 27 prosent av nye medlemmer personnummer som angir at de er kvinner, sier medlemssjef i TONO Jan Espen Storo.

– Trenden er positiv


TONO er en kollektiv forvaltningsorganisasjon som forvalter opphavsrettigheter i musikkverk på vegne av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. Organisasjonen har nå 38 000 medlemmer. Noen har musikkskaping som heltidsyrke, andre som hobby. Noen har registrert hundrevis av verk, andre kanskje bare ett. Noen er aktive i 2022, mens andre ikke har laget musikk eller sangtekster på noen år. Det er unge, eldre og de som har falt fra, men som fortsatt har beskyttede rettigheter som kan generere TONO-inntekter. Ser man på kjønnsfordelingen er to av ti kvinner. Med økende kvinneandel blant de nye medlemmene de siste årene vil dette sakte, men sikkert endre seg.

– Vi får rundt 25 prosent nye kvinner som medlemmer i året, så fordelingen i medlemsmassen vil jevne seg noe ut over tid. Men selv om trenden er positiv, kan man si at det fortsatt er et godt stykke igjen før det er bra nok, sier Storo.

Kvinner er underrepresentert blant komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere. – De siste årene har vi hatt ca 25 prosent kvinner blant de nye medlemmene, og i fjor økte det til nesten 28 prosent. Det er en utvikling vi synes er hyggelig, sier medlemssjef i TONO, Jan Espen Storo.

Tror på forbilder og fokus

TONO har hatt et sponssamarbeid med campen Nordic Songs i flere år, og i år også med bandcampen LOUD.

– Sammenhenger som dette tror vi er viktige og har effekt. Vi tror også flere jenter har blitt inspirert til å skrive musikk fordi det har kommet mange gode kvinnelige rollemodeller de siste årene, som Ina Wroldsen, Caroline Ailin, Girl in Red og så videre, sier Storo.

La flere bli hørt

TONO retter i to uker fra 1. september et særlig søkelys mot skjevheter blant komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere med kampanjen «La flere bli hørt». Her presenterer vi tall i TONOs databaser som vitner om ulikheter mellom kvinner og menn, basert på personnumre. Vi håper kampanjen engasjerer og at informasjonen vi deler er et nyttig tilskudd i diskusjonen om kjønn og mangfold i musikkbransjen. Har du spørsmål eller innspill til oss, send en e-post til redaksjon@tono.no. Besøk gjerne kampanjesiden laflereblihørt.no.

Teksten har blitt oppdatert etter første publisering.