Norge topper liste over betaling for musikkstrømming

Ingen er mer villige til å betale for å strømme musikk i Norden enn nordmenn, men fortsatt lytter 3 av 10 «musikkstrømmere» kun på tjenester som ikke krever betaling. – Det går ut over inntektene til de som skaper musikken, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen.

 / 03/06/2022 /


Tallene er hentet fra undersøkelsen «Polaris Nordic Digital Music Survey 2022», som offentliggjøres både i og utenfor Norden i dag. Undersøkelsen, som i år er gjennomført for sjette gang, måler musikkbruk og -vaner blant et representativt befolkningsutvalg i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Det er analyseselskapet YouGov som har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med, og på oppdrag av, det norske kollektive forvaltningsselskapet TONO og TONOs danske og finske søsterselskaper.

9 av 10 strømmer musikk – 60 prosent betaler

14 år etter at Spotify ble lansert i Norge lytter nå 9 av 10 nordmenn til musikk på strømmetjenester som blant annet Apple Music, Tidal og Spotify. Og mens 55 prosent av de norske «musikkstrømmerne» betalte for lyttingen i 2020, har dette på to år økt til 60 prosent i 2022. Dette er 7 prosent høyere enn det nordiske gjennomsnittet på 53 prosent. Betalingsviljen er størst i aldersgruppen 18-34 og 35-49.

Hverken i Sverige (59 prosent), Danmark (57 prosent) eller i Finland (35 prosent) finner man større betalingsvilje enn i Norge, hvor 60 prosent av de som lytter til musikk i strømmetjenester har et betalt abonnement.

– Man blir selvsagt, som norsk, glad for at det er vi som har størst betalingsvilje for musikkstrømming i Norden. Trenden er dessuten positiv: Stadig flere betaler for lyttingen, betalingsviljen er størst blant de unge, og stadig færre bruker kun gratistjenester. Likevel er det viktig å merke seg at fortsatt lytter 3 av 10 musikkstrømmende nordmenn kun til musikk i tjenester eller med abonnementer som ikke krever betaling. Dette gir langt dårligere betaling til musikkskaperne enn der musikklytterne betaler, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen.

3 av 10 «musikkstrømmere» lytter kun i gratistjenester

31 prosent av nordmenn som strømmer musikk bruker utelukkende tjenester som ikke krever brukerbetaling. Dette inkluderer reklamefinansierte versjoner av YouTube og Spotify, samt sosiale medie-plattformer som Facebook, Instagram og TikTok m.m.

Selv om tallet er høyt, er det en nedgang fra 37 prosent i 2020. Den totale tiden nordmenn bruker på å lytte til musikk fordeler seg nå på 62 prosent i gratistjenester og 38 prosent i betalte tjenester. De som ikke betaler bruker med andre ord mer tid på lytting.

Disse lytterne oppgir følgende tre årsaker som de viktigste for at de ikke betaler for musikkstrømming: De hører så lite på musikk at de ikke trenger en betalt tjeneste (31 prosent), det finnes så mange gratis alternativer at de ikke forstår hvorfor de skal velge en betalt tjeneste (27 prosent), og at det er for dyrt (26 prosent).

YouTube er størst, men Spotify vokser fortsatt

YouTube er den største musikktjenesten i Norge, selv om den scorer lavere på årets undersøkelse enn i 2020. Den gangen oppga 73 prosent at de brukte YouTube til å lytte til musikk mot 66 prosent i år.  Spotify, den nest største tjenesten, har motsatt utvikling: Mens 60 prosent i 2020 svarte at de brukte Spotify har dette i år økt til 65 prosent. Til sammenlikning oppga 50 prosent i 2015 at de brukte tjenesten. 

Nøkkeltall

Se undersøkelsen her (pdf)

Om undersøkelsen:
Polaris Digital Music Survey har vært gjennomført seks ganger: i 2014, 2015, 2017, 2018, 2020 og 2022. Undersøkelsen har siden 2015 vært gjennomført av analyseinstituttet YouGov på oppdrag fra de nordiske kollektive forvaltningsselskapene TONO (Norge), Koda (Danmark) og Teosto (Finland). Totalt 1013 nordmenn i alderen 12-65 ble intervjuet ved hjelp av CAWI metodologi i perioden 10. – 20. mars 2022.


Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

For mer informasjon:

Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør i TONO, willy.martinsen@tono.no; Tlf. +47 909 65 254