Youtube
 © Kristian Dugstad / TONO

Norsk musikk berørt av dansk YouTube-uenighet

TONO og søsterselskapene Teosto (Finland) og KODA (Danmark) er i forhandlinger med Google om en ny, felles nordisk avtale for YouTube. KODAs avtale er utløpt, og Koda og Google er uenige om hvilke vilkår som i mellomtiden skal gjelde for det danske territoriet frem til ny avtale foreligger. Uenigheten mellom YouTube og Koda har ledet til at Google har tatt ned det repertoaret som KODA representerer i Danmark.

– Det er beklagelig at Google har gått til det skritt å fjerne musikken KODA forvalter fra danske YouTube i det danske territoriet. Det er nå blitt klart at også norske opphavere er berørt av dette gjennom at Google også fjerner mye norskskrevet musikk fra danske YouTube, sier Cato Strøm, adm. direktør i TONO.

Forhandlinger om ny felles avtale

Forvaltningsselskapene TONO, Teosto (Finland) og KODA (Danmark) har gjennom sommeren vært i forhandlinger med Google om en ny felles avtale for YouTube som skal erstatte de tre selskapenes tidligere individuelle avtaler med Google om videotjenesten. TONOs avtale med YouTube utløper våren 2021, men den danske avtalen har allerede utløpt, og YouTube vil forlenge på vilkår som er uakseptable for Koda.

Fjerner også musikk KODA forvalter på vegne av søsterselskaper

Forvaltningsselskapene mener at Google bør betale opphaverne mer enn de gjør. KODA kunngjorde derimot i forrige uke at Google krever en reduksjon i betaling til KODA på omtrent 70 prosent av hva de har betalt etter den gamle danske avtalen. KODA har ikke kunnet akseptere dette.

– Google responderte med å gå i gang med å fjerne musikk skrevet av KODAs medlemmer fra danske YouTube, men vi ser nå også at de tar ned musikk KODA forvalter på vegne av sine søsterselskaper i det danske territoriet. Det inkluderer også TONO-medlemmenes musikk. Dette er naturligvis en situasjon vi ser på med det største alvor da dette går ut over våre medlemmers inntekter fra YouTube i Danmark, sier adm. direktør Cato Strøm.

Strøm understreker at TONO, KODA og Teosto fortsetter forhandlingene med YouTube, og at TONO vil informere ytterligere så snart det er noe nytt å melde i sakens anledning.

Det presiseres at situasjonen kun omfatter danske YouTube. TONOs lokale avtale for Norge utløper våren 2021.


Om TONO:
TONO eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og forvalter på deres vegne de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 34 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2019 for kr 771 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254. willy.martinsen@tono.no