Ny HBO Max-avtale gir nye strømmeinntekter til norske filmkomponister 

HBO Max og TONO har blitt enige om en avtale som regulerer musikkbruken på tjenesten. Dermed vil TONO-medlemmer som har musikk i filmer som ses på HBO i Norge få TONO-inntekter for dette.

 / 20/12/2021 /

– Vi er glade for å ha kommet til enighet med HBO Max om en avtale. Dermed vil komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag som TONO representerer få TONO-inntekter når musikken deres brukes i filmer som ses på tjenesten, sier avdelingsdirektør for Online Media i TONO, Inger Elise Mey.

TONO-tillatelse mot betaling og rapportering

Det er åndsverkloven som gir musikkskapere en rett til å råde over egne verk. Som TONO-medlemmer overlater skaperne til TONO å gi samtykke til offentlig fremføring, for eksempel hos en videostrømmetjeneste som HBO Max. Avtalen regulerer også hvordan HBO Max skal innrapportere til TONO hva som er fremført. Rapportene muliggjør presis avregning til riktige rettighetshavere. Avtalen gir TONO både et større økonomisk oppgjør for den tid HBO Max og før det HBO Nordic har vært til stede i det norske markedet frem til nå, men også klare rammer for den fremtidige bruken.

– Vi er glade for å ha kommet til enighet med HBO Max om en avtale. Dermed vil komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag som TONO representerer få TONO-inntekter når musikken deres brukes i filmer som ses på tjenesten, sier avdelingsdirektør for Online Media i TONO, Inger Elise Mey.

Avtalen omfatter norsk HBO

Avtalen mellom TONO og HBO Max omfatter den norske utgaven av HBO Max, det vil si de pengene norske HBO Max-kunder legger igjen hos tjenesten. For HBO Max-tjenester overalt i verden utenfor Norges grenser kommer HBO Max-inntektene til TONOs medlemmene som del av utenlandsinntektene.  TONO avregner for visninger i strømmetjenester fire ganger i året – mars, juni, september og desember.

TONO har i tillegg til den nye avtalen med HBO Max tjenester som Netflix, Disney, Amazon Prime, Viaplay, Apple, SF Anytime, BlockBuster, Altibox, iTunes, NorgesFilm, Google Play med flere i sin kundeportefølje av videostrømmetjenester.
 
Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer, men arbeider også millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2020 for 712,4 millioner kroner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254
Inger Elise Mey, direktør for Online Media i TONO, mey (a) tono.no, mob. 922 37 982