Ny rettighetsavtale mellom TONO og Kulturtanken

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen. Avtalen definerer rettigheter og vilkår for bruk av musikk som TONO forvalter i DKS.

 / 14/02/2023 /

Foto øverst: Øystein Strand fra Kulturtanken og Geir Gaarder fra TONO (Foto: Kristian Dugstad/TONO)

Tirsdag 14. februar 2023 skrev TONO og Kulturtanken under en avtale som har til hensikt å regulere retten til fremføring av de musikkverk som TONO forvalter, samt vederlaget som skal svares for dette.

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av Den kulturelle skolesekken. Retten til fremførelse av musikkverk omfatter kun konserter og fremføringer av musikkverk TONO forvalter på andre arrangementer i DKS-ordningen.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått på plass en sentral avtale om vederlag for musikk i Den kulturelle skolesekken. Avtalen erstatter den fylkene har hatt med TONO, og sikrer opphavere rimelig vederlag for bruk av sine åndsverk. Jeg vil takke TONO for konstruktivt og godt samarbeid, sier Øystein Strand, direktør i Kulturtanken.

Kulturtanken skal rapportere til TONO om antall konserter og andre arrangementer med musikk, fremført repertoar, mv. gjennom DKS-portalen. Konsertene skal, som hovedregel, ha en varighet på inntil 45 minutter, være uten billettinntekter og er ikke tilgjengelige for allment publikum.

– Den nye avtalen innebærer at Kulturtanken har TONOs tillatelse til å fremføre musikkverk vi forvalter på flere tusen konserter og andre DKS-arrangementer med musikk, samtidig som det etableres gode og effektive løsninger for rapportering av konsertene og de fremførte musikkverk. Vi er tilfredse med avtalen, som gir gode effektivitetsgevinster for både TONO og Kulturtanken, sier forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder.

Pilotavtalen gjelder i utgangspunktet fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023, men kan også forlenges. Partene er enige om fortløpende oppfølging og evaluering i avtaleperioden.

Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister,  sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 39 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner

Om Kulturtanken:
Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, som ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skulesekken (DKS).

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no
Agnieszka Bryn, Kommunikasjonssjef i Kulturtanen, mob. 922 15 646, ajb (a) kulturtanken.no