Nye avtaler med Norsk Teater og Orkesterforening

TONO signerte i sommer en ny avtale med Norsk Teater og Orkesterforening (NTO) som regulerer fremføring av musikk i teaterproduksjoner. Avtalen omfatter ikke store rettigheter, typisk opera, operette, musikal og ballett. Avtalen har gyldighet fra 1. juni. Det er også inngått en avtale mellom NTO og Norsk Komponistforening og NOPA om regulering av satsene for bestilling av teatermusikk.

 / 05/09/2018 /
TONO signerte i sommer en ny avtale med Norsk Teater og Orkesterforening (NTO) som regulerer fremføring av musikk i teaterproduksjoner. Avtalen omfatter ikke store rettigheter, typisk opera, operette, musikal og ballett. Avtalen har gyldighet fra 1. juni. Det er også inngått en avtale mellom NTO og Norsk Komponistforening og NOPA om regulering av satsene for bestilling av teatermusikk.
Forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder (Foto: Caroline Roka)

TONOs avtale med NTO regulerer fremføring og lydfesting av musikkverk som TONO forvalter, og innebærer at satser er justert opp til 2018-nivå. Satsene vil også bli justert for 2019 og 2020. Fra 1. januar 2020 bortfaller dessuten en bestemmelse om at 50 prosent av bestillingshonoraret skal anses som forskudd på TONO-vederlag. Dette innebærer at komponistene vil få TONO-vederlag fra første forestilling, og ikke først etter at vederlaget har oversteget 50 prosent av bestillingshonoraret.

– Vi har vært gjennom et langt og konstruktiv forhandlingsløp med Norsk Teater og Orkesterforening, og er tilfredse med den avtalen vi har kommet frem til. Ikke minst også med tanke på at den nye avtalen innebærer et klarere og mer ryddig skille mellom bestillingshonorar og fremføringsvederlag til TONO, sier forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder.

Ny avtale for bestillingsverk til teatre

Parallelt med avtalen mellom NTO og TONO er det også inngått en ny avtale vedrørende bestillingshonorar mellom NTO og Norsk Komponistforening og NOPA. Denne avtalen regulerer satsene for bestillingshonorar for komposisjon av ny musikk til teaterforestillinger.

Avtalen innebærer at honorarene for bestillinger går opp, samtidig som at den ovennevnte TONO-avtalen også betyr at bestillingshonorar og TONO-vederlag skilles helt fra 1. januar 2020. Også denne avtalen har gyldighet fra 1. juni 2018, og med en varighet frem til 21. desember 2021.


For ytterligere informasjon:
Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO. Mob. 909 46 976, e-post: geir.gaarder@tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no

Relatert info:
Norsk Teater og Orkesterforenings nettsider
Norsk Komponistforenings nettsider
NOPAs nettsider

Bilde øverst: istock.com/peych_p