Nytt covid-19-fritak for musikk i gudstjenester på nett

Som følge av nye strenge koronarestriksjoner gir TONO fritak for musikk i gudstjenester på nett frem til 1. februar. Husk digital rapportering av bruk.

 / 14/12/2021 /

Strenge smittevernregler og restriksjoner har preget samfunnet de siste to årene. I lange perioder har ikke norske menigheter kunnet samles til fysiske gudstjenester. TONO har flere ganger gjennom koronapandemien gitt fritak fra ordinær TONO-lisensiering av musikk i gudstjenester på nett for den bruken som vanskelig har kunnet blitt vurdert som noe annet enn rene erstatninger for ordinære fysiske gudstjenester.

I desember 2021 står samfunnet igjen i en presset situasjon, og nye strenge restriksjoner gjelder fram til midten av januar. TONO har derfor besluttet å innføre et nytt midlertidig fritak fra 1. desember til 1. februar.

Husk å rapportere

Forskriften om maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av faste tilviste sitteplasser legger utvilsomt en begrensning på menigheters planlagte aktiviteter i juletiden.

Fritaket gjelder i utgangspunktet fram til 1. februar 2022. Fritaket gjelder fremføringsrettigheter ved direktesendte gudstjenester på nett, men også synkroniseringsrettighetene når videoopptakene av gudstjenestene blir liggende tilgjengelig på nett i inntil en uke etter arrangementet.

All bruk av musikk, digital og fysisk, må rapporteres til TONO. Fra 1. januar tar ikke TONO lenger mot papirrapporter fra menigheter og trossamfunn. Rapportering foregår da digitalt på Mitt TONO.

Les også: Slutt på papirrapportering av religiøse seremonier

Om TONO:

TONO eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 37 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2020 for kr 712,4 millioner.

For mer informasjon: Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, e-post: willy.martinsen (a) tono.no, tlf: 909 65 254.