Slutt på papirrapportering av religiøse seremonier

Fra 1. januar må alle landets menigheter og trossamfunn TONO-rapportere digitalt på Mitt TONO. – Fra nyttår tar vi ikke lenger imot rapporter på papir eller som vedlegg til e-post. All rapportering må gjøres digitalt på Mitt TONO, sier Elin Heer, rapportsjef i TONO.

 / 02/12/2021 /

Som kunngjort i mai 2021 vil TONO fra 1. januar ikke lenger ta imot musikkrapporter over fremført musikk i gudstjenester og andre seremonier på papir. Fra nyttår må all rapportering gjøres digitalt via TONOs rapporteringstjeneste på Mitt TONO.

Godt mottatt

Løsninger for digital rapportering til TONO har vært etterspurt. Løsningen TONO lanserte i mai 2021 var i første omgang rettet mot nettopp trossamfunn og menigheter, og har blitt godt mottatt.

– Per nå er det flere hundre menigheter og sokn som bruker den digitale rapporteringsløsningen, og vi ser stadig nye brukere som rapporterer digitalt fra ulike trossamfunn. Fra mai og frem til nyttår har vi oppfordret menigheter til å begynne å bruke tjenesten, men fra nyttår vil det ikke lenger være mulig å rapportere til TONO ved å fylle ut papirskjemaer eller ved å sende inn utfylte skjemaer som vedlegg til e-post. All rapportering må gjøres via den digitale løsningen på Mitt TONO på tono.no, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Fra nyttår må du som TONO-rapporterer fremføringer i seremonier benytte den digitale tjenesten «Mitt TONO».

I stadig videreutvikling

Brukerne av tjenesten har vært flinke til å gi tilbakemeldinger til TONO, forteller Martinsen:

– Ja, vi har fått inn en god del tilbakemeldinger og noen ønsker om forbedringer, og det tar vi mot med takk ettersom vi kontinuerlig jobber med å gjøre tjenesten enda bedre. Alle brukere som har noe på hjertet bes om å ta kontakt på seremoni@tono.no.

Flere sang- og salmebøker er lagt inn

TONO har lagt inn en rekke salme- og sangbøker slik at det ytterligere forenkler rapporteringen av seremonier.

– Vi startet med salmebøkene til Den norske kirke, men har siden også lagt inn Syvendedags Adventistkirkens «Salmer og sanger på veien hjem», vi har lagt inn Metodistkirkens salmebok, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) sin salmebok, og holder for tiden på med Frelsesarmeen. Hvis flere trossamfunn ønsker å legge inn titlene i sine sang- og salmebøker som ferdigvalg i TONOs rapporteringsløsning, ta kontakt på seremoni@tono.no, oppfordrer Martinsen.


Dersom du er ny på å rapportere digitalt til TONO vil du finne nyttig stoff her:

For mediehenvendelser:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: Willy.martinsen (a) tono.no
For henvendelser vedørende rapporteringstjenesten bruk seremoni@tono.no

Saken ble oppdatert 6. desember kl 10.25.