Nyttårshilsen fra TONOs styreleder

2019 ble et innholdsrikt og arbeidskrevende år, både for administrasjonen og for styret. Det vil fortsette i året som kommer, sier TONOs styreleder Ingrid Kindem i sin nyttårshilsen til TONOs medlemmer.

 / 17/01/2020 /

Kjære TONO-medlemmer!

Globalisering, nye brukermønstre, teknologisk utvikling og nye forvaltningsstrukturer utfordrer oss. Internasjonale aktører utfordrer kollektiv forvaltning, det dukker stadig opp tjenester som tilbyr forskudd, VIP-behandling og rask gevinst. De oppsøker norske produksjonsmiljøer, festivaler og låtskrivere.

Foto: Anne Valeur

Direktiver og forordninger fra Brüssel krever at vi er transparente, etterrettelige og ivaretar både norske og internasjonale opphavsrettigheter på en god måte. TONO er aktive i arbeidet med implementering av direktivene. Styret har satt i gang en prosess for å sikre at rettighetshavere, som har verk forvaltet av TONO, får vederlag for bruk i et endret brukermønster. Det krever en del omstillinger i avregningsmodellen vår. Fordelingsutvalget og styret arbeider fortløpende med å erstatte den gamle modellen med nye rettferdige løsninger i tråd med CRM-direktivet.

Vi har også måttet prøve en del saker i retten – det er krevende – noen ganger må vi gå hele veien til Høyesterett. Enkelte saker strekker seg over mange år. TONO har økonomi og kompetanse til å forfølge sakene på vegne av rettighetshaverne. Det dreier seg om rettferdig behandling av musikkskapere og betydelige beløp. Det er derfor gledelig, og også en lettelse, å se at TONO vinner frem i retten.

I slutten av oktober i fjor møtte jeg kolleger i Budapest. Vår verdensomspennende paraplyorganisasjon CISAC presenterte der sammenliknbare tall fra forvaltningsselskap fra hele verden. Og det er fint å se at TONO ligger blant topp 3 for innkreving av vederlag pr capita innenfor området fremføringsrettigheter i musikk. TONO har omdømme som et moderne og veldrevet forvaltningsselskap – et selskap som er bygget stein for stein gjennom 91 år.

TONOs medlemmer arbeider i dag på alle kontinenter – norsk musikk har de siste årene satt markante spor internasjonalt. Strømmetjenester for musikk, film og TV har vært et vindu for norsk musikk.  Vi har også fremforhandlet gode avtaler med disse tjenestene.

2019 ser ut til å bli et eventyrlig godt år for TONO med større omsetning enn noen sinne.  Det takket være dedikerte, kunnskapsrike og kloke medarbeidere. De er konstruktive, faktabaserte, redelige og nyanserte i sitt arbeide. Jeg er både ydmyk og stolt av arbeidet administrasjonen gjør for oss komponister, tekstforfattere og musikkforlag.

Jeg vil til sist takke dere TONO-medlemmer for stadig nye kunstneriske bidrag inn i katalogen TONO forvalter. Selve musikken og sangpoesien er TONOs hjerte. En stor samlet katalog gjør oss sterke sammen i forhandlingsposisjon. Det vil også sikre inntekter på sikt gjennom gjensidighetsavtaler med tilsvarende selskap i andre land.

På vegne av styret ønsker jeg dere et Godt nytt kreativt år!