Opphavsrett må bli sentralt i regjeringens forskningssatsing på KI

Regjeringen kunngjorde i dag at 1 milliard kroner dedikeres til forskning på kunstig intelligens og digital sikkerhet. – Vi er glade for at kunst og kultur er blant fokusområdene, og vår oppfordring er at opphavsrett må bli et sentralt element i dette, sier adm.direktør Karl Vestli. 

 / 07/09/2023 /

Regjeringen kunngjorde i dag at 1 milliard kroner dedikeres til forskning på kunstig intelligens og digital sikkerhet. – Vi er glade for at kunst og kultur er blant fokusområdene, og vår oppfordring er at opphavsrett må bli et sentralt element i dette, sier adm.direktør Karl Vestli.

Regjeringen ved statsminister Jonas Gahr Støre og forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch kunngjorde i en pressekonferanse i dag at det skal brukes 1 milliard over fem år på forskning på kunstig intelligens og digital sikkerhet. Målet er å få større innsikt om hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet.

Forskningen skal se på konsekvensene kunstig intelligens vil kunne ha for blant annet personvern, økonomi og kunst og kultur. 

– Vi gleder oss over at kunst og kultur er blant områdene regjeringen har pekt ut i den nye og omfattende forskningssatsingen på kunstig intelligens. TONO representerer 40 000 norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og understreker at opphavsrett må få en viktig rolle når det skal forskes på kunstig intelligens i møte med kunst og kultur, sier Karl Vestli, adm.direktør i TONO.

Opphavsrett et kjernepunkt for kunstnere i møte med kunstig intelligens

Åndsverkloven er Norges viktigste lov innen kunstfeltet. Vestli forteller at KI-tjenestene er bygget på massive opphavsrettslige brudd, og at dette allerede skader kunstnerne.

– AI-selskapene trener sine modeller på opphavsrettslig beskyttet musikk og tekst uten at de hverken har spurt om tillatelse eller betalt for bruken av andres intellektuelle eiendom. Per nå har heller ikke opphaverne noen god måte å reservere seg mot trening av AI på, og vi er bekymret for unntaksreglene i DSM-direktivets artikkel 3 og 4, som kan bli svært alvorlige for norske komponister og sangtekstforfattere hvis de implementeres feil. Det er også mange opphavsrettslige spørsmål relatert til AI-generert innhold som foreløpig enten er ubesvarte eller hvor eksisterende svar ikke er gode nok, sier Vestli.

Teknologipositiv

Selv om det fortsatt er mye som må gjøres på reguleringssiden når det gjelder kunstig intelligens, understreker Vestli at TONO er positive til ny teknologi.

– Musikere, komponister og sangtekstforfattere har alltid stått i første rekke med å ta i bruk ny teknologi. AI gir norske musikkskapere uante muligheter i arbeidet med å skape ny musikk. Men, skal kunstig intelligens bli det gode verktøyet det kan bli for kunstnere – og ikke en trussel – er det avgjørende at Norge ikke tillater en ukontrollert utvikling, men at det gjøres på en planmessig og prinsipiell måte. Dagens pressekonferanse gir oss håp. Vi har forventninger til det arbeidet som skal gjøres, og vil samtidig poengtere at TONO stiller sin kompetanse til rådighet for både politiske beslutningstakere og for forskningsmiljøer som skal jobbe innenfor den nye satsingen, sier Vestli. 

Om TONO

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2022 for 864,6 millioner kroner.

For mer informasjon:

Karl Vestli, adm.direktør i TONO, mob 932 56 020, karl.vestli (a) tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no