Foto: istockphoto.com

Gjennombrudd i EU-forhandlinger:

Opphavsrett og åpenhetskrav del av arbeidet med ny KI-lov

TONO er optimistiske etter at EU-forhandlinger om en ny lov som skal regulere kunstig intelligens er avsluttet. – Det er forståelse i EU for at selskaper som utvikler kunstig intelligens må være åpne om hva slags materiale de trener modellene på, og at de skal respektere opphavsretten, sier Karl Vestli, administrerende direktør i TONO.

 / 13/12/2023 /

EU kunngjorde 9. desember at det er oppnådd foreløpig politisk enighet om en kommende lov som skal regulere kunstig intelligens (KI). Nyheten kom etter såkalte trialogforhandlinger mellom EU-parlamentet, Rådet for den europeiske union og EU-kommisjonen for å etablere en felles tekst til et lovforslag fra 6. – 9. desember. EU kaller resultatet «historisk»;

– Europa har posisjonert seg som en pioner, og forstår betydningen av sin rolle som en global standardsetter. Dette er, ja, jeg tror, en historisk dag,» sa EU-kommisjonær for det indremarkedet, Thierry Breton, på pressekonferansen.

Optimistisk

Gesac, TONO-selskapenes talerør i Brussel, har fulgt forhandlingene nøye. Tidligere har ikke opphavsrett vært en del av diskusjonen i arbeidet med «The AI Act». Og selv om den endelige teksten etter trialogforhandlingene ennå ikke er klare, har Gesac kunngjort overfor TONO, og i en offisiell pressemelding, at det er grunn til nøktern optimisme.

– TONO og våre søsterselskaper verden over ønsker ny teknologi velkommen, men har samtidig vært tydelig på at det er avgjørende at KI-selskaper både må respektere opphavsretten og være åpne om hva slags innhold, deriblant musikk og sangtekster, de trener sine modeller og teknologier på. Vi er derfor glade for å høre at trialogforhandlingene om den nye KI-loven har vært preget av forståelse for nettopp disse to sentrale elementene, sier Karl Vestli, administrerende direktør i TONO.

Adm.direktør i TONO, Karl Vestli, er nøkternt optimistisk etter at opphavsrett og åpenhetskrav har vært en del av diskusjonen under EUs trialogforhandlinger om ny AI-lov.

– Ser frem til å omfavne dette nye markedet

Den endelige ordlyden, etter resultatet i trialogforhandlingene, skal nå finjusteres i møter over de kommende ukene. Det nye KI-kontoret i EU, («AI Office»), har fått ansvaret for det videre arbeidet med å utforme praktiske ordninger for implementeringen.

Daglig leder for Gesac, Véronique Desbrosses, er nå opptatt av det som skjer videre i prosessen:

– Det er viktig å hindre mulighetene for å omgå EUs beskyttelsestiltak. For at en regulering av kunstig intelligens skal kunne kalles ansvarlig er det en forutsetning at det etableres tydelige krav til både gjennomsiktighet og å respektere EUs opphavsrettsregler. For å sikre at prinsippene man har blitt enige om skal ha reell innvirkning i praksis og sikre at rettighetshaverne kan utøve sine rettigheter på en skikkelig måte er det nå avgjørende med en robust implementering. De kollektive forvaltningsorganisasjonene ser frem til å omfavne dette nye markedet, og skape verdi for både skaperne av musikk og sangtekster og for selskapene som bruker deres verk, samtidig som det vil bidra til innovasjon og nyskaping i Europa.

Les også:

«EU policymakers reach agreement on the AI Act” (pressemelding,Gesac)

Artificial intelligence act: Council and Parliament strike a deal on the first rules for AI in the world” (pressemeldig fra Rådet for den europeiske union)

 

«Europe agrees landmark AI regulation deal» (Reuters)

EU AI Act trilogue agreement: Groundbreaking step forward towards responsible AI” (IFPI)

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2022 for 864,6 millioner kroner.

Om GESAC:

GESAC representerer 32 europeiske kollektive forvaltningsorganisasjoner, og deres mer enn en million medlemmer fra ulike kunstneriske felt, inkludert musikk, det audiovisuelle området, visuell kunst, littertur og drama, fra hele Europa. Besøk: www.authorsocieties.eu.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy.martinsen@tono.no, tlf. +47 909 65 254