På farten for TONO og Gramo

‘- Noen sier det er kult at det finnes en slik ordning. Andre reagerer negativt, forteller Kjartan T. Lode og Martin Halla, som er omreisende inspektører for TONO og Gramo.

 / 31/05/2016 /
– Noen sier det er kult at det finnes en slik ordning. Andre reagerer negativt, forteller Kjartan T. Lode og Martin Halla, som er omreisende inspektører for TONO og Gramo.

 

TONO er forvaltningsorganisasjonen til de som skriver og eier musikkverk, og tilrettelegger for offentlig fremføring i alle former av deres musikk. Gramo derimot er vederlagsbyrået for musikere, artister og plateselskaper, og her dreier det seg utelukkende om offentlig fremføring av innspilt musikk. Med andre ord representerer de to organisasjonene ulike yrkes- og rettighetshavergrupper.

– Gir viktige inntekter til medlemmer i TONO og Gramo

Likevel, innen enkelte områder har TONO og Gramo sammenfallende interesser: Når innspilt musikk brukes i det offentlige rom. Hovedsakelig snakker vi om butikker, restauranter, puber, hoteller, kringkastere og så videre. Da må de bedrifter som bruker musikken ha en avtale med både TONO og Gramo.

- Inspektørordningen vi har sammen med Gramo gir viktige inntekter til våre respektive medlemmer, sier Tommy Tangløkken, markedssjef i TONO.
– Inspektørordningen vi har sammen med Gramo gir viktige inntekter til medlemmene i TONO og Gramo, sier Tommy Tangløkken, markedssjef i TONO.

– Både TONO og Gramo bruker mye tid og krefter på å fange opp musikkbruk i det offentlige rom, og når vi finner bedrifter som ennå ikke har sikret seg en TONO- og Gramo-avtale, tar vi kontakt. Først i form av et hyggelig informasjonsbrev, men om vi ikke får respons så reiser inspektørene ut og tar et møte med dem. Ordningen fungerer fint, og gir viktige inntekter til medlemmer i TONO og Gramo, forteller Tommy Tangløkken, markedssjef i TONO.

Opptil 150 reisedøgn i året

Inspektørene er formelt ansatt i Gramo, men ordningen er et samarbeid mellom de to organisasjonene, og de representerer dermed også begge organisasjoner i sin oppsøkende virksomhet.

–  Vi driver nok mest med innsamling og systematisering av informasjon i databaser. Finner vi bedrifter som ennå ikke er TONO- og Gramo-kunder, men som sannsynligvis bruker musikk sender vi ut et informasjonsbrev hvor vi ber om at de tar kontakt for å få en avtale. Får vi ikke respons på dette, besøker vi dem og tar en hyggelig prat om hvordan de skal forholde seg til gjeldende lovverk om musikkbruk, forteller Kjartan T. Lode, den ene av de to inspektørene.

Og da reiser Lode, sammen med inspektørkollega Martin Halla, ut til klesbutikker, skobutikker, frisører, bensinstasjoner, kiosker og så videre. Totalt blir det mellom 100 og 150 reisedøgn i løpet av et år.

– Det er viktig å være ute i felten, og undersøke om musikk brukes. Mange musikkbrukere ville ellers ha falt gjennom. Dessverre er det mange i Norge som ikke har tilstrekkelig kunnskap om rettighetene til de som skriver og eier innspilt musikk, og da er det vår oppgave å informere om dette, og å sørge for at de som bruker musikk betaler TONO og Gramo for det, forteller Lode.

Inspektører kopi
Gramo og TONO samarbeider om en inspektørordning. Her er inspektørene Martin Halla og Kjartan T. Lode omflanket av Tina B. Onsum og Andreas Wille Paulsen fra TONOs markedsavdeling.
Både positive og negative reaksjoner

– Stort sett er reaksjonene greie. Noen sier at det er kult at det finnes en sånn ordning, hvor offentlig musikkbruk gir inntekter til de som skriver, spiller og eier innspilt musikk. Andre reagerer dessverre negativt, selv om vi forklarer at det ligger gode intensjoner bak ordningen, forteller Martin Halla, som har vært inspektør siden januar i år. Lode har jobbet i Gramo i 10 år.

– Kjøper du en CD for 175 kroner og spiller den hjemme for deg selv er det privat bruk, men hvis du spiller den for 500 000 mennesker i butikken din i løpet av et år er det jo noe helt annet. Det er ofte noe folk forstår. Vi viser av og til også til informasjonen man ser i begynnelsen av filmer, hvor det står at filmen kun kan vises privat. Det samme prinsippet gjelder for bruk av innspilt musikk, sier Halla.

Hva skal du som bruker musikk gjøre?

Er du ansvarlig for en virksomhet som ønsker å benytte musikk i kundelokaler eller andre offentlige sammenhenger? Da må du ha en avtale med TONO og Gramo. TONO gir, på vegne av komponister, tekstforfattere og komponister, tillatelse til bruk mot et vederlag med bakgrunn i «Lov om opphavsrett til åndsverk» av 12. mai 1961, sist endret ved lov av 23. juni 1995. TONO-tillatelsen
gir virksomheten mulighet til å bruke all verdens musikk, ettersom den også dekker utenlandske opphavere med forvaltningsavtale med tilsvarende selskaper i sine respektive land, totalt mer enn 2,5 millioner rettighetshavere. For mer informasjon, se her: http://www.tono.no/kunder/

Hvis det er innspilt musikk dere ønsker å bruke, må virksomheten også ha en avtale med Gramo. Dette har sin bakgrunn i Åndsverkslovens §45. Man trenger ikke å be Gramo om tillatelse, men man er like fullt forpliktet ved lov å betale Gramo for musikkbruken. Du kan lese mer om Gramos reglement her: http://www.gramo.no/om-gramo/hva-sier-loven/

Både TONO og Gramo gir deg gjerne avtalene du trenger for å bruke musikk. Ta kontakt med TONO på 22 05 72 00 eller marked@tono.no og Gramo på 22 00 77 77 eller post@gramo.no. Vi gleder oss til å høre fra deg!