Rapporter konserter innen 1. februar

Vil du ha konsertavregning fra TONO til høsten må du registrere både låtene og konsertene hos oss innen 1. februar.

 / 17/01/2018 /
Vil du ha konsertavregning fra TONO til høsten må du registrere både låtene og konsertene hos oss innen 1. februar.

Uten informasjon om låter og konsertfremføringer er det ikke så mye vi i TONO kan gjøre for deg. Skal vi kunne gi deg konsertavregning til høsten må vi innen 1. februar ha informasjon om alle låtene du har skrevet som er konsertfremført, og de gangene du eller andre har fremført dem.

Strengt tatt er det et arrangøransvar å rapportere konserter inn til oss, og selv om en del gjør det, er det veldig nyttig for oss å motta konsertrapporter fra medlemmene selv. For det første fanger vi opp en del konserter vi ellers kunne ha gått glipp av, og for det andre vil din rapport la oss kunne kvalitetssjekke arrangørrapportene.

Registrer låtene raskt – én gang
Straks verket er skrevet bør du registrere det i TONO.

– Vi får inn ganske mange konsertrapporter med verk vi ikke finner i våre databaser. Det skyldes typisk at medlemmet ikke har registrert det i TONO ennå. Da må vi legge det inn som et uanmeldt verk i påvente av at det kommer inn en registrering, forteller Hege Dreyer Harstad på TONOs medlemsservice.

Og hva fører dette til for deg som har skrevet dette uanmeldte verket? Jo, for det første må vi sette av midler til avregning på verk vi ennå ikke vet hvem som har skrevet, og for deg betyr det helt konkret at du ikke vil få avregning før du har registrert verket. 

Det er også greit å være klar over at ulike forvaltningsselskaper har litt ulik praksis. To eksempler er tyske GEMA og engelske PRS som opererer med ett års frist for konsertrapporter. Har de ikke fått rapport for en konsert innen ett år etter fremføring kan det være vanskelig for oss å få penger derfra.

Dobbeltsjekk på Mitt TONO
Harstad har følgende oppfordring til TONO-medlemmer som skal rapportere konsert:

– Registrer verket i TONO så snart det er skrevet. Og når du skal levere konsertrapport, så sjekk gjerne på Mitt TONO om du har registrert det, sier hun.

Dette er ikke minst viktig for at du ikke skal registrere det samme verket to ganger. For da blir det nemlig fort litt trøblete. TONO-registrerte verk inngår nemlig også i internasjonale oppslagsverk for TONOs søsterselskaper, og på verdensbasis fører slike doble, triple og så videre registreringer av verk til enorme mengder feil som kontinuerlig må ryddes opp i.

En annen ting som du bør være oppmerksom på er at om du har du skrevet en låt sammen med en låtskriver fra et annet forvaltningsselskap, for eksempel svenske STIM, og denne andre låtskriveren har registrert verket hos sitt selskap, og samtidig lagt inn deg som med-låtskriver, vil den aktuelle låta ligge til din godkjenning på Mitt TONO. Sjekk derfor også dette før du registrerer en slik co-skrevet låt som et nytt verk i TONO.

Ikke bare for konsert
Det er kanskje ikke nødvendig å si, men likevel: Å registrere låter tidlig og korrekt er også viktig for at du skal kunne ha TONO-vederlag fra radiospilling, streaming og så videre. Vi gjentar tommelfingerregelen: Registrer nye låter med en gang de er ferdige.

Har du spørsmål om registreringer, avregninger etc, ta kontakt med medlemsservice på tlf. 22 05 72 80 eller på mail til medlem@tono.no.

Foto: istock.com