Viktig kunngjøring: TONO-registrer verkene dine raskt

Nye regler og rutiner knyttet til fakturering av storkunder på online-området, for eksempel Spotify og YouTube, krever at musikkverket er bekreftet når TONO fakturerer selskapene. Det betyr at du som TONO-medlem må registrere verket så snart det er tilgjengeliggjort. Gjør du ikke det er det en risiko for at vederlaget for bruken ikke blir betalt til rett instans – eller til og med kan gå tapt.

 / 19/10/2018 /
Nye regler og rutiner knyttet til fakturering av storkunder på online-området, for eksempel Spotify og YouTube, krever at musikkverket er bekreftet når TONO fakturerer selskapene. Det betyr at du som TONO-medlem må registrere verket så snart det er tilgjengeliggjort. Gjør du ikke det er det en risiko for at vederlaget for bruken ikke blir betalt til rett instans –  eller til og med kan gå tapt.

At nye musikkverk skal anmeldes til TONO fortløpende og så raskt som mulig etter at verket er skrevet er ikke noe nytt. I TONOs Fordelingsplan (§ 4 (1)) står det:

«Dersom anmeldelse ikke er skjedd senest i forbindelse med at musikkverket gjøres tilgjengelig for allmennheten, eller innen den frist styret fastsetter, bortfaller retten til avregning for vedkommende år.»

Til tross for dette strenge kravet i TONOs fordelingsplan har mange medlemmer likevel opplevd å motta avregning for fremføring av deres musikk som har funnet sted før medlemmet har registrert verket i TONO. Det skyldes at TONO oppretter «provisoriske» verksregistreringer i forbindelse med behandling av musikkrapporter vi mottar fra våre kunder, eksempelvis konsertarrangører, når vi kan identifisere rettighetshaveren.

Med andre ord: Har vi fått informasjon fra kunden om at akkurat du har skrevet en låt som er fremført, for eksempel på konsert eller i en streamingtjeneste, før du har registrert den hos oss, oppretter vi et «ukjent verk» på deg og fakturerer kunden på bakgrunn av dette. Når du etter hvert har registrert verket i TONO har vi koblet det ukjent verket sammen med tittel, og avregnet vederlag.

Ny internasjonal praksis på onlineområdet

En praksis som dette, hvor vi oppretter ukjente verk og fakturerer kunder for det, vil ikke nødvendigvis kunne brukes på onlineområdet fremover.

Det har sin bakgrunn i fenomenet «direktelisensiering», hvor store, internasjonale musikkforlag eller enkelte av TONOs søsterselskaper lisensierer sine repertoarer direkte til for eksempel streamingtjenester fremfor å la nasjonale «TONO-selskaper» lisensiere og fakturere på deres vegne.

Denne fragmenteringen av det digitale musikkmarkedet får nå den konsekvens at forvaltningsselskaper, både TONO og våre søsterselskaper i andre land, ikke lenger har anledning til å lisensiere for udokumenterte musikkverk i våre spesifikke territorier – til tross for at det kan dreie seg om TONO-medlemmers musikk som de ennå ikke har registrert hos TONO.

Når musikkverk som ennå ikke er registrert hos TONO eller andre «TONO-selskaper» nå blir avspilt hos streamingtjenester vil selskapene legge midler for disse avspillingene i en pott som distribueres mellom forvaltningsselskaper og musikkforlag basert på deres markedsandel. Markedsandelen regnes ut på bakgrunn av selskapenes allerede dokumenterte repertoar.

Omfatter ikke andre områder

Det understrekes at dette kun gjelder online-området. På områder med «blanket licencing», kringkasting, konsert, kino og så videre, representerer TONO fortsatt verdensrepertoaret gjennom avtalene vi har med utenlandske forvaltningsselskaper.

Med andre ord: Det har alltid vært viktig å registrere dine nyskrevne verk og låter hos TONO raskt. Nå er det viktigere enn noen sinne. Jo raskere du registrerer, jo mer setter du oss i stand til å levere deg korrekt avregning til rett tid for streaming og nedlasting.

Dersom du har spørsmål til dette, ta kontakt med TONOs medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller send en epost til medlem@tono.no.

Foto: istock.com/wachiwit