Rekordåret 2018: TONO omsatte for 707,3 millioner kroner

TONO hadde i 2018 den høyeste omsetningen og den laveste kostnadsprosenten i selskapets historie. Det var vekst i alle forretningsområder, men området med størst prosentvis vekst var inntektene fra utlandet. – Inntektsveksten er naturligvis gledelig, og ikke minst er vi fornøyde med at vi må tilbake til 2013 for å finne et år med lavere kostnader, sier adm.direktør i TONO, Cato Strøm.

 / 06/05/2019 /
TONO hadde i 2018 den høyeste omsetningen og den laveste kostnadsprosenten i selskapets historie. Det var vekst i alle forretningsområder, men området med størst prosentvis vekst var inntektene fra utlandet. – Inntektsveksten er naturligvis gledelig, og ikke minst er vi fornøyde med at vi må tilbake til 2013 for å finne et år med lavere kostnader, sier adm.direktør i TONO, Cato Strøm.

Totalt sett hadde TONO i 2018 en brutto omsetning på 707,3 millioner kroner, en økning på 7 prosent fra 2017s bruttoinntekter på 661,3 millioner kroner. Etter lovpålagt fradrag på to prosent til Det norske komponistfond, tap og administrasjonskostnader kunne TONO legge legge 616,3 millioner kroner til fordelingssummene, en økning på 9,1 prosent fra 2017. Kostnadene endte på 79,8 millioner kroner, som utgjorde 11,3 prosent av brutto omsetning.

– Vi tar ikke veksten for gitt. Vi er glade for å forvalte et så attraktivt repertoar, og 2018 var et krevende år, preget ikke bare av det daglige lisensieringsarbeidet, men også av tunge forhandlinger, kamp for opphavsretten og runder i rettsvesenet for å sikre musikkskaperne inntekter. Vi er godt fornøyde med brutto omsetning på over 700 millioner kroner og administrasjonskostnader på 11,3 prosent, sier Cato Strøm.

Strøm forteller at TONOs stadig voksende bruttoinntekter står i kontrast til virkeligheten for mange av TONOs medlemmer:

 Tross gledelige bruttotall må vi minne om at musikkøkonomien har noen få vinnere med gode inntekter, mens mange har små inntekter. TONO avregnet i 2018 penger til 176 000 enkeltpersoner. Langt over halvparten av pengene vi utbetaler går til rettighetshavere i utlandet fordi norskandelen dessverre fortsatt er lav i for eksempel radio og onlinetjenester. Det får naturligvis konsekvenser for TONOs norske medlemmer, sier Strøm.

Sterk vekst online og fra konserter

Markedsområdene som øker mest er det digitale området, konsertområdet og utlandsinntektene. Det digitale området vokste med 13,6 prosent til 149,9 millioner kroner, særlig drevet av vekst i video on demand-tjenester som Netflix m.m. Dernest kom konsertområdet, hvor TONO økte inntektene med 10,86 prosent fra 2017 til 2018, og endte på 87,7 millioner kroner. Det største inntektsområdet er likevel fortsatt kringkasting. 194,8 millioner kroner av TONOs inntekter kom nemlig fra radio og TV.

Rekordinntekter fra utlandet

Den norske musikkeksportsuksessen fortsetter. TONOs utlandsinntekter økte med i underkant av 16 prosent fra 2017 til 2018 og endte på 79,3 millioner kroner. Hele 12 484 TONO-medlemmer hadde avregning fra utlandet i 2018.

En av de som har lykkes aller best er Anders Frøen, som har vært låtskriver og produsent på låter som til sammen er streamet flere milliarder ganger, deriblant Alan Walkers «Faded» og Zedd og Alessia Caras «Stay». Tross stor internasjonal suksess driver Frøen fortsatt sin virksomhet først og fremst fra Norge:

– For oss låtskrivere og produsenter som ikke står på en scene, kommer inntektene fra radiospilling, sync og royalties fra Spotify og andre streamingtjenester. Da er vi avhengige av systemer som innhenter inntektene fra både Norge og resten av verden. Det ligger mye jobb og mange timer bak, så det er godt vi har TONO som vår støttespiller og samarbeidspartner slik at vi får noe igjen for alt arbeidet vårt, sier Frøen.

De fem største utenlandske markedene for norske låtskrivere i 2018 var:
Sverige: 12, 5 millioner kroner
Tyskland: 12,4 millioner kroner
Danmark: 11 millioner kroner
England: 9,7 millioner kroner
USA: 6,8 millioner kroner

Komponisten er ikke alltid artisten, og for disse er TONO-inntektene viktige. Låtskriver Anders Frøen er en av de som lyktes best i utlandet i 2018. (Foto: Erik Asla)

Positiv historisk utvikling

TONO har i gjennomsnitt hatt en årlig vekst på 47 millioner kroner de siste fem år. På de samme fem årene har TONOs omsetning økt med mer enn 50 prosent, fra 469 millioner kroner i 2013 til 707 millioner kroner i 2018. Siden årtusenskiftet har TONO, justert for inflasjon, hatt en realvekst på 449 millioner kroner.

Figur: Oversikt over TONOs inntekter i 2018

TONOs årsrapport vil offentliggjøres på tono.no i uke 19/20.

For mer informasjon:
Cato Strøm, adm. direktør i TONO, cato.strom@tono.no, mob. 922 16 319
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254
For henvendelser vedrørende Anders Frøen, kontakt manager Yonas Aregai:  yonas@mer.as,  40 63 35 95

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 32 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO rettighetene til mer enn 2,5 millioner opphavere i det norske territoriet.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i  fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som opphaverne gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer informasjon, besøk www.tono.no.