RiksTV-saken til Høyesterett

TONO har tidligere vunnet over Riks TV i Oslo Tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Nå har Høyesterett gjort vedtak om at en utvalgt del av saken går videre til Høyesterett.

 / 15/03/2018 /
TONO har tidligere vunnet over Riks TV i Oslo Tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Nå har Høyesterett gjort vedtak om at en utvalgt del av saken går videre til Høyesterett.

Du kan lese Høyesteretts vedtak nedenfor.

S L U T N I N G :

  1. Anken tillates fremmet for så vidt gjelder spørsmålet om RiksTV AS foretar en tilgjengeliggjøring til allmennheten av musikkverk Tono SA forvalter, jf. åndsverkloven § 2.
  2. For øvrig tillates ikke anken fremmet. Per

Den 12. mars offentliggjorde Høyesteretts ankeutvalg at RiksTVs anke av saken TONO vant over RiksTV i Borgarting lagmannsrett den 4. desember går til Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalget tillater anket fremmet gjeldende spørsmålet om RiksTV AS foretar en tilgjengeliggjøring til allmennheten av musikkverk TONO SA forvalter, jf. Åndsverkloven § 2.

Høyesteretts ankeutvalg har samtidig enstemmig avgjort at det ikke skal forhandles om spørsmålet om den britiske søsterorganisasjonen til TONO, PRS for Music, har samtykke til den distribusjon som er foretatt eller spørsmålet om foreldelse.