Saken mot Oslo-filharmonien til Høyesterett

I dag kunngjorde Høyesteretts ankeutvalg at saken mellom TONO og Oslo-filharmonien skal behandles i Høyesterett. – Saken dreier seg om å sikre komponistene og sangtekstforfatterne et rimelig vederlag, og vi ser frem til at Høyesterett skal behandle saken i dens fulle bredde, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

 / 22/12/2022 /

I dag kunngjorde Høyesteretts ankeutvalg at saken mellom TONO og Oslo-filharmonien skal behandles i Høyesterett. – Saken dreier seg om å sikre komponistene og sangtekstforfatterne et rimelig vederlag, og vi ser frem til at Høyesterett skal behandle saken i dens fulle bredde, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

Foto: NTB Scanpix

Høyesteretts ankeutvalg kunngjorde i dag at saken mellom Oslo-filharmonien og TONO skal behandles i Høyesterett. TONO leverte sin anke til Høyesterett den 20. oktober etter at TONO tapte i Borgarting lagmannsrett 19. september.

– Saken mellom TONO og Oslo-filharmonien dreier seg primært om hvordan vederlaget til komponistene og sangtekstforfatterne skal beregnes for konsertarrangører som i hovedsak har sine inntekter fra offentlige tilskudd. Saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til forståelsen av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett. Nå ser vi frem til behandlingen i Høyesterett, slik at rettstilstanden på området kan bli avklart, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen.

Sentralt i saken er spørsmålet om hvorvidt offentlige tilskudd skal tas hensyn til ved beregningen av vederlaget fra Oslo-filharmonien, noe TONO mener er nødvendig for at betalingen til komponistene og sangtekstforfatterne skal bli rimelig. Årsaken er at Oslo-filharmoniens inntekter i hovedsak kommer fra offentlige tilskudd.

Det er ikke kunngjort når saken blir behandlet.

Høyesteretts kunngjøring kan leses på domstol.no.

Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene til musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere til musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 38 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no