Siste frist for TONOs stipender

Onsdag 24. april klokken 16:00, er siste frist for å søke på TONOs to stipender. TONO-medlemmer kan søke om enten Unge Talenter-stipend eller TONO-stipend via medlemstjenesten Mitt TONO.

 / 23/04/2019 /

Onsdag 24. april klokken 16:00 er siste frist for å søke på årets Unge Talenter og TONO-stipend. 

Onsdag 24. april klokken 16:00 er siste frist for å søke på TONOs to stipender. TONO-medlemmer kan søke om enten Unge Talenter-stipend eller TONO-stipend via medlemstjenesten Mitt TONO.

For å kunne søke TONO-stipendet må du per 24. april ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år. For «Unge Talenter»-stipendet gjelder ikke kravet om tre års medlemskap. Du kan altså søke selv om du nettopp har blitt TONO-medlem. Du må dog være i alderen 17 til 23 år.

Det er i år satt av 13,2 millioner kroner til stipender. Norsk komponistforening og NOPA har også i år bevilget midler til Unge Talenter.

Du kan lese mer om TONOs stipender i vår artikkel fra 20. mars: Vil du søke TONO-stipend?

Vær oppmerksom på at søknader som kommer inn etter fristen ikke vil bli vurdert. Du kan kun søke på ett av stipendene, men du finner link til begge via innloggingstjenesten mitt Mitt TONO. Har du glemt brukernavn og/eller passord til tjenesten, vennligst kontakt Medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller epost medlem@tono.no.