Skrev du musikk til radio eller TV-produksjoner som ble kringkastet i 2019?

I 2019 opphørte TONOs særordning for avregning av bestillingsmusikk til norske kringkasteres egenproduksjoner. Opphavere som er berørt av endringen kan søke kompensasjon innen 1. mai 2021.

 / 07/04/2021 /

Frem til 2019 har TONO hatt en særordning for bestillingsmusikk til NRK og TV2s egne produksjoner. I visse tilfeller har musikken fått faktor som «levende», som vil si at den har blitt avregnet med seks ganger høyere minuttverdi enn annen mekanisk fremført musikk. Ordningen berørte kun et fåtall av TONOs medlemmer, og opphørte 1. januar 2019.

Les også: Nye regler for avregning av radio og TV

For å gjøre overgangen til de nye reglene mykere, har TONO åpnet for at medlemmer kan søke om kompensasjon som tilsvarer en nedtrapping til faktor 3 for 2019.

For å søke om kompensasjon må du ha skrevet musikk til en radio- eller TV-produksjon som ble kringkastet for første og/eller andre gang på NRK, TV2 eller en annen norsk kringkasters radio- eller TV-kanal i 2019.

Kompensasjonen omfatter ikke vignetter eller innprogrammert musikk fra såkalte vignettpakker. Produksjonen må være laget av kringkasteren selv, eller på bestilling med kringkasterens eget utstyr. Det gis ikke kompensasjon dersom synkroniseringen er klarert med NCB.

Send søknad om kompensasjon på e-post til avregning@tono.no innen 1. mai.

Følgende opplysninger må oppgis:

Musikkverket må være anmeldt til TONO.