Ukraina flagg Creators for ukraine

Skriv under for Ukraina

Nå kan du signere og støtte et opprop om fred i Ukraina fra det verdensomspennende fellesskapet av kunstnere under CISAC-paraplyen.

Som vi alle vet gjennomgår Ukraina for tiden en krigstragedie som rammer et enormt antall uskyldige mennesker. Enhver stemme som sier fra om urett er viktig, og derfor ber vi nå TONOs medlemmer om å skrive under på et opprop initiert av CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for kunstneres kollektive forvaltningsorganisasjoner.


Du kan lese oppropet, og skrive under, ved å gå inn på denne siden.

Det er også etablert andre tiltak i regi av CISAC i forbindelse med krisen i Ukraina. Du kan lese om disse på denne nettsiden.