Skuffende resultat i EU-parlamentet

EU-parlamentet stemte i dag mot et komiteforslag til nytt opphavsrettsdirektiv. Dermed går det mot ny avstemning i parlamentet i september. – Vi er skuffet over dagens resultat, men slaget er langt ifra tapt, sier Cato Strøm, adm. direktør i TONO.

 / 05/07/2018 /

EU-parlamentet stemte i dag mot et komiteforslag til nytt opphavsrettsdirektiv. Dermed går det mot ny avstemning i parlamentet i september.  – Vi er skuffet over dagens resultat, men slaget er langt ifra tapt, sier Cato Strøm, adm. direktør i TONO.

– Den eksisterende teksten som det i dag ble stemt over ville ha pålagt selskapene bak de store, brukergenererte plattformene å inngå lisensavtaler med rettighetshaverne, implementere verktøy for å ivareta opphavsretten, og å dele av inntektene med skaperne bak det innholdet som genererer verdier for tjenestene. Vi er skuffet over dagens resultat, fordi hvis det hadde blitt vedtatt ville den grove ubalansen i det digitale markedet langt på vei ha vært løst en gang for alle, sier Cato Strøm.

– Selv om resultatet er skuffende gir dette det kreative og kunstneriske Europa nye muligheter til å skape forståelse for nødvendigheten av å oppdatere opphavsretten til det 21. århundret, og til å motbevise de feilaktige fremstillinger som har kommet fra opphavsrettsmotstandere og tech-selskaper de siste ukene. De har kalt artikkel 13 et angrep på ytringsfriheten, sensur og en trussel mot internett slik vi kjenner dette, noe som er langt fra sannheten. Ingen er mer opptatt av ytringsfrihet enn opphaverne, som baserer hele sin yrkesutøvelse på den. Dette handler om å etablere ordninger som vil bety at opphavernes opphavsrett respekteres også av store tech-selskaper og at opphaverne vil få betalt en anstendig andel av de økonomiske resultater deres musikk skaper for selskapene bak de brukergenererte tjenestene, forteller han.

Etter dagens resultat fortsetter arbeidet med opphavsrettsreformen frem til den nye avstemningen i september.

– Dagens avstemning kan tyde på at mange medlemmer av parlamentet ikke følte seg klare for å stemme over denne prinsipielt svært viktige saken. Vi ser nå frem til diskusjonen i parlamentet i september, og har forventninger til at et flertall av parlamentet da vil se nødvendigheten av å utarbeide et direktiv som vil skape en rettferdig internettøkonomi for opphaverne, sier Strøm.

Se pressemmelding fra EU-parlamentet:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06809/parliament-to-review-copyright-rules-in-september