Snart avregning: Sjekk kontonummeret på Mitt TONO

I månedsskiftet september/oktober kommer TONOs tredje kvartalsavregning i 2022. Logg gjerne inn på Mitt TONO og sjekk at kontonummer og annen kontaktinfo er korrekt

 / 09/09/2022 /
Medlemssjef i TONO, Jan Espen Storo.

– Skal du få avregning inn på konto, må TONO ha korrekt informasjon om kontonummer. Vi oppfordrer deg derfor til å gå inn på Mitt TONO, og sikre at du har ført opp kontonummeret du ønsker å motta avregningen på, sier Jan Espen Storo, medlemssjef i TONO.  

Dersom du skal endre i kontonummer hos TONO er det viktig å gjøre så snart som mulig, og aller helst senest innen 20. september.

Pass også på at du har annen riktig kontaktinformasjon registrert i TONO, for eksempel hvis du har flyttet til ny adresse eller fått ny e-postadresse.

TONOs høstavregning vil inneholde avregning fra kringkasting i Norge fra 1. kvartal inneværende år, konserter i Norge foregående år, utenlandsavregning, avregning fra NCB for digitale tjenester samt video-on-demand-tjenester. Det skal også avregnes covid-19-kompensasjon fra kulturdepartementet for 2021.

Her er en snarvei til Mitt TONO