Søk Musikkforleggernes tilskuddsordninger innen 15. april

Alle norske musikkforlag med forvaltningskontrakt med TONO kan søke Musikkforleggernes tilskuddsordninger. Neste søknadsfrist er 15. april 2023.

 / 14/04/2023 /

Musikkforleggernes tilskuddsordninger skal bidra til at norske musikkforlag og deres opphavere innen alle sjangre og musikkforlagssegment kan styrke sin virksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Formålet med tilskuddsordningene er å øke etterspørselen, markedsverdien og nettverket til norske musikkforlag og deres opphavere.

Alle norske musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO kan søke.

Du kan lese mer om disse, få søkeveiledning og søke her.

Kulturelle midler

Musikkforleggerne er en av tre gruppeforeninger som mottar Kulturelle midler fra TONO.

Etter TONOs vedtekter §58 settes hvert år av inntil 10 prosent av TONOs inntekter til Kulturelle midler. Midlene brukes til å finansiere TONOs stipendordninger, og til å fremme nasjonale musikkulturelle formål gjennom TONOs tre gruppeforeninger, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.

De kulturelle midlene er med på å finansiere Musikkforleggernes tilskuddsordninger.

Du kan lese mer om gruppeforeningene her.