Søk NOPAs prosjekttilskudd innen 1. februar 2022

Søk om støtte til prosjekter som fremmer populærmusikk innen 1. februar. NOPAs prosjekttilskuddsordning er åpen for både TONOs medlemmer og andre.

 / 18/01/2022 /

TONOs tre gruppeforeninger, Komponistforeningen, NOPA og Musikkforleggerne, forvalter en rekke tilskuddsordninger. Mange av disse er åpne for alle TONOs medlemmer.

Nå kan du søke på NOPAs prosjekttilskudd innen 1. februar. Ordningen kan søkes av alle, og begrenses ikke til NOPAs medlemmer.

Søk prosjekttilskudd her.

Gruppeforeningene, deres aktiviteter og tilskuddsordninger finansieres delvis av kulturelle midler fra TONO. Du kan lese mer om dette her.

Fremme populærmusikk

Prosjekttilskudd tildeles ulike tiltak av musikkpolitisk karakter som kommer populærmusikken til gode. Målet er å gjøre norske låtskrivere og det norske repertoaret kjent og sørge for at det blir skapt og spilt ny musikk.

Dette kan workshops, kurs, formidling, kulturhistoriske prosjekter med mer. Det tildeles ikke prosjekttilskudd for å gjennomføre innspilling, turné, promotering eller andre prosjekter av personlig art.

Prosjekttilskudd deles ut fire ganger i løpet av året, og første søknadsfrist er 1. februar. Deretter kan du søke innen 1. april, 1. september og 1. november.

En fullstendig oversikt over gruppeforeningenes tilskuddsordninger finner du på nettsidene til NOPA, Komponistforeningen og Musikkforleggerne.