Søk om reisetilskudd fra Music Norway

Skriver du musikk sammen med låtskrivere og komponister fra, og bosatt i, andre land? Trenger du å bygge et internasjonalt nettverk? Skal du spille konserter i utlandet? Svarte du ja på ett av disse spørsmålene bør du være oppmerksom på Music Norway sin reisetilskuddsordning.

 / 20/08/2018 /
Skriver du musikk sammen med låtskrivere og komponister fra, og bosatt i, andre land? Trenger du å bygge et internasjonalt nettverk? Skal du spille konserter i utlandet? Svarte du ja på ett av disse spørsmålene bør du være oppmerksom på Music Norway sin reisetilskuddsordning.

 

Mange av TONOs medlemmer har øynene rettet mot utlandet. Er du blant disse bør du være oppmerksom på at det finnes ordninger som kan være til nytte for deg. Music Norways reisetilskuddsordning er en slik.

Støtte til å delta i et internasjonalt marked

Denne reisetilskuddsordningen skal bidra til at profesjonelle (de som i hovedsak lever av sitt musikalske virke) norske utøvere og opphavere innen alle sjangre skal kunne delta aktivt i et internasjonalt marked. Formålet er å øke etterspørselen, markedsverdien og nettverket til norske utøvere og opphavere internasjonalt.

Det kan søkes om reise-, visa- og oppholdsutgifter innenfor områdene konserter/turné, møtevirksomhet og co-writes.

Søknadsfrister:

Ordningen har fire søknadsfrister i løpet av året, basert på når prosjektene har oppstart:

1. mars (for prosjekter som starter etter fristen)
1. juni (for prosjekter som starter etter fristen)
1. september (for prosjekter som starter etter fristen)
1. desember (for prosjekter som starter etter fristen)

For mer informasjon om ordningen og hvordan du kan søke, besøk: https://no.musicnorway.no/stotteordning/reisestotte/

Foto øverst: Istock.com/yanyong